Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Samhällets service // Infrastruktur

Infrastruktur

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 9 862
Arvidsjaur 9 842
Boden 6 038
Gällivare 8 417
Haparanda 5 946
Jokkmokk 10 778
Kalix 5 730
Kiruna 10 434
Luleå 6 326
Pajala 6 503
Piteå 5 817
Älvsbyn 7 037
Överkalix 9 124
Övertorneå 8 864
Norrbottens län 7 908
Riket 5 884
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 8 950 8 787 9 066 8 586 8 895 9 231 9 659 8 706 10 200 9 570 9 862
Arvidsjaur 6 699 8 057 7 656 7 677 7 736 9 449 7 893 8 472 9 777 9 985 9 842
Boden 5 608 4 493 5 362 5 771 5 573 5 069 5 420 5 256 5 535 5 517 6 038
Gällivare 7 316 7 593 7 626 7 202 7 045 6 809 7 237 7 396 7 682 7 571 8 417
Haparanda 4 488 4 835 4 419 4 411 4 164 4 468 4 630 4 886 5 243 5 492 5 946
Jokkmokk 10 327 10 248 10 178 9 309 9 147 9 796 11 937 10 588 10 180 10 312 10 778
Kalix 4 542 4 190 4 297 4 205 5 561 4 581 4 509 4 927 5 433 5 403 5 730
Kiruna 5 588 3 619 5 238 5 476 4 782 5 110 7 355 8 522 7 849 9 062 10 434
Luleå 5 262 5 324 5 385 5 566 5 701 5 493 5 851 5 381 5 346 5 851 6 326
Pajala 4 754 4 673 4 779 4 578 4 842 4 713 5 048 5 433 5 211 6 207 6 503
Piteå 4 953 5 035 4 912 5 377 5 496 4 917 5 126 5 312 5 556 5 503 5 817
Älvsbyn 5 630 5 546 5 454 5 212 5 250 6 073 5 752 6 465 6 800 6 375 7 037
Överkalix 5 786 5 930 6 300 5 904 6 812 6 871 7 238 8 027 8 446 8 483 9 124
Övertorneå 5 393 5 526 5 318 5 576 5 885 6 574 7 818 8 177 7 543 8 785 8 864
Norrbottens län 6 093 5 990 6 142 6 061 6 206 6 368 6 819 6 968 7 200 7 437 7 908
Riket 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 186 5 447 5 884
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 100 98 101 96 99 103 108 97 114 107 110
Arvidsjaur 100 120 114 115 115 141 118 126 146 149 147
Boden 100 80 96 103 99 90 97 94 99 98 108
Gällivare 100 104 104 98 96 93 99 101 105 103 115
Haparanda 100 108 98 98 93 100 103 109 117 122 132
Jokkmokk 100 99 99 90 89 95 116 103 99 100 104
Kalix 100 92 95 93 122 101 99 108 120 119 126
Kiruna 100 65 94 98 86 91 132 153 140 162 187
Luleå 100 101 102 106 108 104 111 102 102 111 120
Pajala 100 98 101 96 102 99 106 114 110 131 137
Piteå 100 102 99 109 111 99 103 107 112 111 117
Älvsbyn 100 99 97 93 93 108 102 115 121 113 125
Överkalix 100 102 109 102 118 119 125 139 146 147 158
Övertorneå 100 102 99 103 109 122 145 152 140 163 164
Norrbottens län 100 98 101 99 102 105 112 114 118 122 130
Riket 100 100 102 102 106 109 114 117 121 127 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta