Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Samhällets service // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 337
Arvidsjaur 794
Boden 1 285
Gällivare 1 203
Haparanda 2 945
Jokkmokk 626
Kalix 1 186
Kiruna 1 031
Luleå 1 333
Pajala 882
Piteå 2 156
Älvsbyn 552
Överkalix 2 019
Övertorneå 2 476
Norrbottens län 1 345
Riket 1 541
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 8 769 9 892 7 566 7 459 12 462 10 787 4 177 1 971 585 311 337
Arvidsjaur 3 753 4 125 4 189 4 766 5 309 5 205 3 015 1 493 817 526 794
Boden 966 863 1 175 1 941 3 191 3 559 2 895 2 327 1 671 1 753 1 285
Gällivare 1 187 1 102 1 490 2 517 5 308 4 035 2 831 2 184 1 662 1 397 1 203
Haparanda 2 552 3 269 3 952 4 570 7 677 6 768 4 933 3 406 3 615 3 309 2 945
Jokkmokk 3 500 3 421 4 045 5 583 9 172 7 216 2 669 1 312 676 549 626
Kalix 1 787 1 756 1 525 2 597 5 044 4 648 3 332 2 253 1 470 1 242 1 186
Kiruna 970 905 969 1 202 4 517 2 893 1 587 1 828 1 159 1 262 1 031
Luleå 1 660 1 721 1 640 2 014 3 035 2 784 2 449 1 932 1 615 1 527 1 333
Pajala 555 1 570 3 998 5 864 10 199 5 706 3 428 1 747 1 146 871 882
Piteå 1 531 1 585 1 708 1 928 3 559 3 150 2 723 2 457 2 672 2 567 2 156
Älvsbyn 1 840 2 282 1 916 4 116 7 492 4 693 2 176 1 472 926 807 552
Överkalix 4 118 4 840 6 011 8 056 9 934 8 168 4 083 2 440 3 463 2 875 2 019
Övertorneå 6 013 6 797 8 812 10 434 11 526 9 349 6 799 4 144 2 496 2 194 2 476
Norrbottens län 2 800 3 152 3 500 4 503 7 030 5 640 3 364 2 212 1 712 1 514 1 345
Riket 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 879 1 766 1 541
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 100 113 86 85 142 123 48 22 7 4 4
Arvidsjaur 100 110 112 127 141 139 80 40 22 14 21
Boden 100 89 122 201 330 368 300 241 173 181 133
Gällivare 100 93 126 212 447 340 239 184 140 118 101
Haparanda 100 128 155 179 301 265 193 133 142 130 115
Jokkmokk 100 98 116 160 262 206 76 37 19 16 18
Kalix 100 98 85 145 282 260 186 126 82 70 66
Kiruna 100 93 100 124 466 298 164 188 119 130 106
Luleå 100 104 99 121 183 168 148 116 97 92 80
Pajala 100 283 720 1 057 1 838 1 028 618 315 207 157 159
Piteå 100 104 112 126 232 206 178 160 175 168 141
Älvsbyn 100 124 104 224 407 255 118 80 50 44 30
Överkalix 100 118 146 196 241 198 99 59 84 70 49
Övertorneå 100 113 147 174 192 155 113 69 42 36 41
Norrbottens län 100 113 125 161 251 201 120 79 61 54 48
Riket 100 111 130 179 312 259 187 139 107 100 87

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta