Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Samhällets service // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 36 776
Arvidsjaur 32 124
Boden 31 195
Gällivare 34 635
Haparanda 33 307
Jokkmokk 29 433
Kalix 31 774
Kiruna 28 502
Luleå 24 145
Pajala 40 572
Piteå 25 894
Älvsbyn 32 542
Överkalix 46 112
Övertorneå 37 722
Norrbottens län 33 195
Riket 25 061
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2011-2021. Kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arjeplog 24 706 25 733 26 772 27 571 28 817 30 376 31 159 32 295 31 557 32 686 36 776
Arvidsjaur 29 880 31 031 29 478 29 493 31 698 32 414 32 774 32 309 30 476 30 913 32 124
Boden 23 520 24 007 25 513 26 109 26 155 26 317 27 577 29 398 29 812 30 937 31 195
Gällivare 24 221 25 060 25 932 27 096 28 228 29 264 30 033 33 061 33 346 34 553 34 635
Haparanda 22 738 23 219 24 809 25 203 27 562 27 719 28 843 29 796 31 232 32 839 33 307
Jokkmokk 23 436 23 971 26 654 26 079 25 536 26 391 27 854 29 686 29 147 28 949 29 433
Kalix 20 326 20 903 23 328 24 905 26 162 26 825 27 929 28 892 29 004 30 535 31 774
Kiruna 22 597 23 891 24 001 25 729 25 840 27 287 28 499 28 551 28 194 28 616 28 502
Luleå 17 040 17 565 18 412 19 181 19 977 20 237 20 895 21 803 21 956 21 878 24 145
Pajala 31 217 32 308 33 696 36 453 37 703 38 295 37 957 39 046 39 372 41 029 40 572
Piteå 17 822 18 825 19 627 19 331 20 804 21 045 21 896 23 262 24 649 25 692 25 894
Älvsbyn 25 735 26 828 28 526 28 901 31 312 30 416 30 190 31 923 33 217 32 305 32 542
Överkalix 31 394 33 705 37 307 38 962 39 826 39 182 39 536 42 525 42 619 45 211 46 112
Övertorneå 28 095 29 111 31 159 32 296 34 605 35 384 36 534 35 562 36 912 37 463 37 722
Norrbottens län 24 480 25 440 26 801 27 665 28 873 29 368 30 120 31 293 31 535 32 400 33 195
Riket 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 426 25 061
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arjeplog 100 104 108 112 117 123 126 131 128 132 149
Arvidsjaur 100 104 99 99 106 108 110 108 102 103 108
Boden 100 102 108 111 111 112 117 125 127 132 133
Gällivare 100 103 107 112 117 121 124 136 138 143 143
Haparanda 100 102 109 111 121 122 127 131 137 144 146
Jokkmokk 100 102 114 111 109 113 119 127 124 124 126
Kalix 100 103 115 123 129 132 137 142 143 150 156
Kiruna 100 106 106 114 114 121 126 126 125 127 126
Luleå 100 103 108 113 117 119 123 128 129 128 142
Pajala 100 103 108 117 121 123 122 125 126 131 130
Piteå 100 106 110 108 117 118 123 131 138 144 145
Älvsbyn 100 104 111 112 122 118 117 124 129 126 126
Överkalix 100 107 119 124 127 125 126 135 136 144 147
Övertorneå 100 104 111 115 123 126 130 127 131 133 134
Norrbottens län 100 104 109 113 118 120 123 128 129 132 136
Riket 100 103 106 109 113 116 119 123 126 130 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta