Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Samhällets service // Affärsverksamhet

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 14 702
Arvidsjaur 4 497
Boden 7 466
Gällivare 10 504
Haparanda 5 509
Jokkmokk 14 513
Kalix 6 402
Kiruna 2 665
Luleå 3 532
Pajala 10 849
Piteå 3 102
Älvsbyn 962
Överkalix 7 669
Övertorneå 8 178
Norrbottens län 7 182
Riket 3 314
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 9 618 9 880 10 628 10 992 11 624 12 156 13 202 13 355 13 007 13 100 14 702
Arvidsjaur 4 250 4 023 4 717 4 148 4 336 4 675 4 055 3 888 4 287 4 346 4 497
Boden 4 780 4 401 4 884 5 222 5 404 5 412 5 847 6 051 6 929 6 026 7 466
Gällivare 6 702 7 395 7 684 7 732 7 906 8 495 9 206 9 685 9 857 10 537 10 504
Haparanda 2 976 3 203 3 129 3 075 3 480 3 347 3 652 3 612 3 968 5 730 5 509
Jokkmokk 8 524 8 789 9 188 9 171 11 067 9 666 11 615 11 800 11 754 12 554 14 513
Kalix 4 917 4 722 5 036 5 396 5 162 5 417 5 524 5 731 5 818 6 013 6 402
Kiruna 1 510 1 999 2 917 2 825 3 313 3 421 3 616 3 392 3 366 3 438 2 665
Luleå 5 748 5 012 4 461 4 749 5 271 4 868 5 265 5 307 4 751 4 832 3 532
Pajala 7 315 7 066 7 738 7 466 8 382 8 960 8 823 9 465 9 137 9 684 10 849
Piteå 3 336 3 278 3 532 3 293 2 338 2 534 2 554 2 647 2 479 2 602 3 102
Älvsbyn 1 429 1 775 1 966 1 788 1 492 1 565 1 470 1 204 970 1 337 962
Överkalix 6 034 6 210 6 406 6 827 7 562 8 878 6 829 6 636 6 363 6 819 7 669
Övertorneå 5 826 6 047 5 684 5 835 6 292 6 461 6 548 7 180 6 987 7 310 8 178
Norrbottens län 5 212 5 271 5 569 5 608 5 974 6 132 6 300 6 425 6 405 6 738 7 182
Riket 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 100 3 165 3 314
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 100 103 111 114 121 126 137 139 135 136 153
Arvidsjaur 100 95 111 98 102 110 95 91 101 102 106
Boden 100 92 102 109 113 113 122 127 145 126 156
Gällivare 100 110 115 115 118 127 137 145 147 157 157
Haparanda 100 108 105 103 117 112 123 121 133 193 185
Jokkmokk 100 103 108 108 130 113 136 138 138 147 170
Kalix 100 96 102 110 105 110 112 117 118 122 130
Kiruna 100 132 193 187 219 227 239 225 223 228 177
Luleå 100 87 78 83 92 85 92 92 83 84 61
Pajala 100 97 106 102 115 122 121 129 125 132 148
Piteå 100 98 106 99 70 76 77 79 74 78 93
Älvsbyn 100 124 138 125 104 110 103 84 68 94 67
Överkalix 100 103 106 113 125 147 113 110 105 113 127
Övertorneå 100 104 98 100 108 111 112 123 120 125 140
Norrbottens län 100 101 107 108 115 118 121 123 123 129 138
Riket 100 102 102 102 104 102 103 105 106 109 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta