Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Samhällets service // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 2 478
Arvidsjaur 5 788
Boden 4 588
Gällivare 5 168
Haparanda 5 904
Jokkmokk 6 043
Kalix 4 734
Kiruna 5 097
Luleå 4 290
Pajala 3 899
Piteå 3 457
Älvsbyn 5 432
Överkalix 4 044
Övertorneå 7 191
Norrbottens län 4 865
Riket 4 976
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 2 697 2 435 2 482 3 442 1 896 4 632 3 924 2 410 3 222 2 371 2 478
Arvidsjaur 2 846 3 144 4 063 3 910 3 887 4 746 4 347 5 148 6 228 6 026 5 788
Boden 3 961 3 405 3 428 3 666 4 213 4 458 4 426 4 583 4 569 4 614 4 588
Gällivare 1 923 2 090 2 103 2 310 2 550 2 445 2 462 2 519 3 435 4 492 5 168
Haparanda 3 399 3 080 3 185 4 002 4 794 4 681 4 785 5 551 5 750 5 222 5 904
Jokkmokk 1 489 1 588 1 926 3 857 4 567 3 838 5 439 6 912 7 713 8 841 6 043
Kalix 3 770 3 817 3 930 3 641 3 594 4 045 4 312 4 763 4 546 4 746 4 734
Kiruna 2 536 2 532 2 205 2 387 2 429 2 703 2 887 3 126 3 869 4 519 5 097
Luleå 3 671 3 797 3 572 3 664 3 836 3 711 3 945 4 101 3 987 4 263 4 290
Pajala 2 157 2 122 1 914 2 455 2 819 3 046 3 864 3 085 2 695 2 396 3 899
Piteå 2 959 2 865 2 724 2 926 2 870 3 378 3 529 3 546 3 588 3 534 3 457
Älvsbyn 3 735 4 066 3 409 3 637 3 744 4 552 4 571 5 902 5 778 6 277 5 432
Överkalix 1 461 1 681 1 399 1 445 1 735 1 710 2 886 3 564 3 544 4 210 4 044
Övertorneå 3 630 4 714 3 168 3 199 3 157 2 900 3 582 4 130 3 862 5 123 7 191
Norrbottens län 2 874 2 953 2 822 3 182 3 292 3 632 3 926 4 239 4 485 4 760 4 865
Riket 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682 4 825 4 976
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 100 90 92 128 70 172 145 89 119 88 92
Arvidsjaur 100 110 143 137 137 167 153 181 219 212 203
Boden 100 86 87 93 106 113 112 116 115 116 116
Gällivare 100 109 109 120 133 127 128 131 179 234 269
Haparanda 100 91 94 118 141 138 141 163 169 154 174
Jokkmokk 100 107 129 259 307 258 365 464 518 594 406
Kalix 100 101 104 97 95 107 114 126 121 126 126
Kiruna 100 100 87 94 96 107 114 123 153 178 201
Luleå 100 103 97 100 104 101 107 112 109 116 117
Pajala 100 98 89 114 131 141 179 143 125 111 181
Piteå 100 97 92 99 97 114 119 120 121 119 117
Älvsbyn 100 109 91 97 100 122 122 158 155 168 145
Överkalix 100 115 96 99 119 117 198 244 243 288 277
Övertorneå 100 130 87 88 87 80 99 114 106 141 198
Norrbottens län 100 103 98 111 115 126 137 147 156 166 169
Riket 100 104 107 113 117 123 131 138 142 147 151

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta