Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Samhällets service // Gymnasieskola

Gymnasieskola

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2022. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Arjeplog 263 233
Arvidsjaur 220 422
Boden 181 982
Gällivare 209 251
Haparanda 180 286
Jokkmokk 208 861
Kalix 192 967
Kiruna 151 434
Luleå 134 839
Pajala 184 956
Piteå 149 184
Älvsbyn 189 730
Överkalix 173 452
Övertorneå 207 195
Norrbottens län 189 128
Riket 146 174
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2012-2022. Kronor per elev

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 176 049 185 970 217 857 180 809 215 710 209 412 237 663 202 866 207 011 232 129 263 233
Arvidsjaur 176 995 154 771 141 178 117 188 136 928 160 205 150 197 192 566 213 196 233 688 220 422
Boden 101 453 104 137 126 768 135 597 144 951 151 841 145 933 153 492 162 174 166 993 181 982
Gällivare 135 526 147 575 156 118 156 946 156 889 155 978 155 557 160 127 176 143 225 835 209 251
Haparanda 125 713 131 330 139 120 140 753 133 249 132 303 151 009 148 384 158 629 157 943 180 286
Jokkmokk 114 115 131 847 140 235 138 380 126 807 109 119 137 000 159 375 176 401 182 636 208 861
Kalix 140 289 147 032 152 304 148 871 140 253 153 736 164 329 161 072 170 170 175 678 192 967
Kiruna 105 950 - 94 495 113 423 108 963 139 293 147 155 136 624 141 058 154 191 151 434
Luleå 102 896 106 115 113 497 116 442 119 715 120 310 124 309 127 500 123 674 130 845 134 839
Pajala 134 869 133 688 141 234 150 832 146 404 133 979 156 123 159 304 163 782 172 853 184 956
Piteå 112 826 117 193 125 269 130 084 132 804 139 068 137 661 138 028 137 248 143 031 149 184
Älvsbyn 138 741 126 956 150 446 145 083 161 685 165 671 170 808 173 227 175 419 176 010 189 730
Överkalix 136 572 152 803 154 621 161 765 182 500 171 288 150 491 157 824 153 981 164 292 173 452
Övertorneå 123 383 130 382 135 647 139 063 147 470 144 353 154 098 172 966 186 071 226 390 207 195
Norrbottens län 130 384 136 138 142 056 141 088 146 738 149 040 155 881 160 240 167 497 181 608 189 128
Riket 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 129 353 132 688 135 959 137 804 141 334 146 174
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 100 106 124 103 123 119 135 115 118 132 150
Arvidsjaur 100 87 80 66 77 91 85 109 120 132 125
Boden 100 103 125 134 143 150 144 151 160 165 179
Gällivare 100 109 115 116 116 115 115 118 130 167 154
Haparanda 100 104 111 112 106 105 120 118 126 126 143
Jokkmokk 100 116 123 121 111 96 120 140 155 160 183
Kalix 100 105 109 106 100 110 117 115 121 125 138
Kiruna 100 - 89 107 103 131 139 129 133 146 143
Luleå 100 103 110 113 116 117 121 124 120 127 131
Pajala 100 99 105 112 109 99 116 118 121 128 137
Piteå 100 104 111 115 118 123 122 122 122 127 132
Älvsbyn 100 92 108 105 117 119 123 125 126 127 137
Överkalix 100 112 113 118 134 125 110 116 113 120 127
Övertorneå 100 106 110 113 120 117 125 140 151 183 168
Norrbottens län 100 104 109 108 113 114 120 123 128 139 145
Riket 100 105 109 111 116 117 120 123 125 128 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta