Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Samhällets service // Grundskola

Grundskola

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2022. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Arjeplog 147 288
Arvidsjaur 128 702
Boden 117 814
Gällivare 138 071
Haparanda 114 792
Jokkmokk 172 334
Kalix 143 946
Kiruna 148 634
Luleå 119 550
Pajala 175 649
Piteå 113 052
Älvsbyn 135 520
Överkalix 153 434
Övertorneå 155 163
Norrbottens län 140 282
Riket 127 335
Kommunala kostnader för grundskolan 2012-2022. Kronor per elev

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 140 577 134 944 134 705 131 545 128 152 118 996 137 348 131 996 131 746 145 183 147 288
Arvidsjaur 115 952 108 414 101 766 105 130 142 932 117 248 118 967 124 231 122 280 122 437 128 702
Boden 94 754 86 294 89 710 92 724 103 922 106 146 106 168 105 339 109 045 111 325 117 814
Gällivare 108 431 104 599 108 358 118 442 126 397 128 902 129 864 132 343 133 955 132 860 138 071
Haparanda 86 928 84 258 81 933 84 741 88 725 91 051 96 696 102 540 105 140 117 631 114 792
Jokkmokk 121 410 117 214 116 523 129 094 152 512 139 731 146 090 160 093 153 984 160 548 172 334
Kalix 96 171 99 005 98 784 102 922 113 826 111 009 121 524 126 439 135 727 136 296 143 946
Kiruna 108 069 - 134 330 119 048 120 939 128 255 135 464 126 706 124 954 139 988 148 634
Luleå 91 204 93 783 94 121 98 466 104 703 103 636 108 121 108 673 108 948 116 444 119 550
Pajala 130 188 140 112 145 847 147 993 174 050 152 643 150 750 159 256 167 007 174 009 175 649
Piteå 97 193 98 966 105 009 109 619 117 702 111 856 105 804 107 309 105 347 111 546 113 052
Älvsbyn 90 061 99 135 90 286 96 670 109 026 110 055 110 409 114 385 119 886 124 470 135 520
Överkalix 120 124 121 402 131 030 128 061 150 988 154 174 163 324 150 676 147 069 148 813 153 434
Övertorneå 115 209 119 082 114 892 121 052 133 004 138 634 142 765 149 284 136 276 136 788 155 163
Norrbottens län 108 305 108 247 110 521 113 250 126 206 122 310 126 664 128 519 128 669 134 167 140 282
Riket 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 273 122 722 127 335
Kommunala kostnader för grundskolan 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 100 96 96 94 91 85 98 94 94 103 105
Arvidsjaur 100 93 88 91 123 101 103 107 105 106 111
Boden 100 91 95 98 110 112 112 111 115 117 124
Gällivare 100 96 100 109 117 119 120 122 124 123 127
Haparanda 100 97 94 97 102 105 111 118 121 135 132
Jokkmokk 100 97 96 106 126 115 120 132 127 132 142
Kalix 100 103 103 107 118 115 126 131 141 142 150
Kiruna 100 - 124 110 112 119 125 117 116 130 138
Luleå 100 103 103 108 115 114 119 119 119 128 131
Pajala 100 108 112 114 134 117 116 122 128 134 135
Piteå 100 102 108 113 121 115 109 110 108 115 116
Älvsbyn 100 110 100 107 121 122 123 127 133 138 150
Överkalix 100 101 109 107 126 128 136 125 122 124 128
Övertorneå 100 103 100 105 115 120 124 130 118 119 135
Norrbottens län 100 100 102 105 117 113 117 119 119 124 130
Riket 100 102 104 106 115 114 118 121 123 127 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta