Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Samhällets service // Fritidsverksamhet

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 1 643
Arvidsjaur 2 478
Boden 2 730
Gällivare 3 986
Haparanda 3 002
Jokkmokk 1 625
Kalix 2 665
Kiruna 3 065
Luleå 2 758
Pajala 1 321
Piteå 2 187
Älvsbyn 2 412
Överkalix 3 063
Övertorneå 2 165
Norrbottens län 2 507
Riket 2 008
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 2 086 2 252 2 162 2 196 2 315 2 356 2 304 1 745 1 661 1 491 1 643
Arvidsjaur 1 767 1 610 1 595 1 519 1 565 1 156 1 895 1 903 2 101 1 826 2 478
Boden 2 691 2 878 2 779 2 713 2 573 2 588 2 597 2 539 2 705 2 586 2 730
Gällivare 1 864 1 678 1 885 2 284 2 208 2 521 2 268 2 261 2 466 3 113 3 986
Haparanda 2 596 2 644 2 775 2 770 2 715 2 942 2 998 3 098 3 309 2 872 3 002
Jokkmokk 1 570 1 107 1 023 1 668 1 304 1 550 1 569 1 605 1 605 1 612 1 625
Kalix 2 606 2 344 2 371 2 466 2 532 2 547 2 387 2 811 2 443 2 578 2 665
Kiruna 1 333 2 084 2 460 1 920 1 938 2 020 2 067 2 154 2 149 2 652 3 065
Luleå 2 488 2 561 2 660 2 689 2 444 2 520 2 828 2 782 2 146 2 608 2 758
Pajala 1 652 1 752 1 678 1 618 1 677 1 552 1 328 1 236 1 424 1 282 1 321
Piteå 1 757 1 779 1 780 1 808 1 979 2 047 2 099 2 135 2 064 2 155 2 187
Älvsbyn 1 283 2 217 2 602 2 131 2 163 1 946 2 164 2 135 2 084 2 309 2 412
Överkalix 2 362 2 208 2 284 2 368 2 391 2 369 2 786 2 815 2 659 2 487 3 063
Övertorneå 2 225 2 225 2 089 2 274 1 823 1 541 1 656 1 385 2 184 1 839 2 165
Norrbottens län 2 020 2 096 2 153 2 173 2 116 2 118 2 211 2 186 2 214 2 244 2 507
Riket 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 751 1 766 1 795 1 837 2 008
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 100 108 104 105 111 113 110 84 80 71 79
Arvidsjaur 100 91 90 86 89 65 107 108 119 103 140
Boden 100 107 103 101 96 96 97 94 101 96 101
Gällivare 100 90 101 123 118 135 122 121 132 167 214
Haparanda 100 102 107 107 105 113 115 119 127 111 116
Jokkmokk 100 71 65 106 83 99 100 102 102 103 103
Kalix 100 90 91 95 97 98 92 108 94 99 102
Kiruna 100 156 185 144 145 152 155 162 161 199 230
Luleå 100 103 107 108 98 101 114 112 86 105 111
Pajala 100 106 102 98 102 94 80 75 86 78 80
Piteå 100 101 101 103 113 117 119 122 117 123 125
Älvsbyn 100 173 203 166 169 152 169 166 162 180 188
Överkalix 100 93 97 100 101 100 118 119 113 105 130
Övertorneå 100 100 94 102 82 69 74 62 98 83 97
Norrbottens län 100 104 107 108 105 105 109 108 110 111 124
Riket 100 101 104 107 111 114 118 119 121 124 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta