Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2024-03-19
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2022 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Värmlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

18 986

15

30 612

25

49 598

40

124 839

Jordbruk, skogsbruk och fiske

317

12

235

9

552

22

2 542

Tillverkning och utvinning

2 257

13

2 007

12

4 264

25

17 227

Energiförsörjning; miljöverksamhet

235

18

278

21

513

39

1 309

Byggverksamhet

912

9

505

5

1 417

14

10 013

Handel

1 944

14

1 227

9

3 171

23

13 495

Transport och magasinering

577

12

316

7

893

19

4 819

Hotell- och restaurangverksamhet

488

14

298

8

786

22

3 561

Information och kommunikation

880

28

1 333

42

2 213

69

3 195

Finans- och försäkringsverksamhet

328

26

520

41

848

66

1 279

Fastighetsverksamhet

310

16

457

24

767

41

1 880

Företagstjänster

2 267

19

3 114

26

5 381

45

12 007

Offentlig förvaltning och försvar

1 841

22

4 279

51

6 120

72

8 467

Utbildning och forskning

2 025

15

7 338

54

9 363

69

13 548

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 307

15

7 188

32

10 495

47

22 458

Personliga och kulturella tjänster

869

18

1 020

22

1 889

40

4 725

Okänd verksamhet

432

10

504

12

936

22

4 317

Icke förvärvsarbetande, Totalt

4 757

17

2 660

9

7 417

26

28 171

   i reguljär utbildning

2 636

42

780

12

3 416

54

6 310

   ej i reguljär utbildning

2 121

10

1 883

9

4 004

18

21 861

Totalt

23 743

16

33 272

22

57 015

37

153 010

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

783 345

16

1 421 028

29

2 204 373

46

4 837 222

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 586

13

6 634

12

14 220

25

56 981

Tillverkning och utvinning

72 985

14

96 426

18

169 411

32

533 702

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 929

19

13 710

26

23 639

44

53 451

Byggverksamhet

37 281

10

27 328

8

64 609

18

362 024

Handel

90 840

16

85 433

15

176 273

32

557 032

Transport och magasinering

30 608

14

23 672

11

54 280

25

214 418

Hotell- och restaurangverksamhet

24 306

16

14 751

10

39 057

25

154 051

Information och kommunikation

57 406

24

116 965

49

174 371

73

238 720

Finans- och försäkringsverksamhet

19 735

19

48 373

47

68 108

66

103 380

Fastighetsverksamhet

16 274

21

18 591

24

34 865

45

77 756

Företagstjänster

112 883

18

209 810

34

322 693

52

620 509

Offentlig förvaltning och försvar

73 390

23

160 052

50

233 442

73

321 498

Utbildning och forskning

75 584

15

263 673

51

339 257

65

517 957

Vård och omsorg; sociala tjänster

107 601

14

267 543

35

375 144

49

758 914

Personliga och kulturella tjänster

37 877

19

54 984

28

92 861

46

199 825

Okänd verksamhet

9 062

14

13 082

20

22 144

33

67 004

Icke förvärvsarbetande, Totalt

198 276

18

163 982

15

362 258

33

1 105 252

   i reguljär utbildning

95 275

39

47 286

19

142 561

58

244 331

   ej i reguljär utbildning

103 003

12

116 698

14

219 701

26

860 924

Totalt

981 621

17

1 585 010

27

2 566 631

43

5 942 474

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta