Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser med fördelni…

Företagskonkurser med fördelning på bransch

Senast uppdaterad 2024-01-15
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Konkurser 2023 efter näringsgren

 

 

 

 

 

Bransch

Antal

Procent

Gotlands län

Riket

Gotlands län

Riket

Jord-, skogsbruk och fiske

..

67

..

0,8

Tillverkningsindustri m.fl.

6

404

20,0

4,6

Byggindustri

4

1 725

13,3

19,6

Handel med samt rep. av motorfordon

..

402

..

4,6

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

..

521

..

5,9

Detaljhandel utom med motordorfon

4

945

13,3

10,7

Transport och magasinering

3

406

10,0

4,6

Hotell- och logiverksamhet

..

34

..

0,4

Restaurang-, catering och barverksamhet

..

761

..

8,6

Information och kommunikation

3

397

10,0

4,5

Finans-, fastighets- och företagstjänster

10

1 770

33,3

20,1

Utbildning, hälso- och sjukvård, övriga personliga tjänster

..

808

..

9,2

Bransch ospecificerad

..

583

..

6,6

Totalt

30

8 823

100

100

Källa: Tillväxtanalys

Konkurser 2013-2023 efter näringsgren

 

                     

Gotlands län

Bransch

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Jord-, skogsbruk och fiske

..

..

..

4

..

..

4

..

..

..

..

Tillverkningsindustri m.fl.

7

..

3

..

4

..

..

3

..

..

6

Byggindustri

7

7

4

..

7

5

7

6

7

..

4

Handel med samt rep. av motorfordon

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

..

..

..

..

..

..

..

..

3

..

..

Detaljhandel utom med motordorfon

4

..

4

..

5

3

3

..

..

5

4

Transport och magasinering

..

..

..

3

4

..

..

..

5

..

3

Hotell- och logiverksamhet

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Restaurang-, catering och barverksamhet

7

..

10

9

7

5

7

6

3

5

..

Information och kommunikation

..

..

..

..

..

3

..

..

..

..

3

Finans-, fastighets- och företagstjänster

..

5

4

5

7

7

6

4

3

..

10

Utbildning, hälso- och sjukvård, övriga personliga tjänster

..

..

3

4

4

..

4

..

..

..

..

Bransch ospecificerad

..

..

..

..

..

..

4

..

..

..

..

Totalt

25

12

28

25

38

23

35

19

21

10

30

Riket

 

Bransch

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Jord-, skogsbruk och fiske

119

95

86

66

69

92

107

49

55

49

67

Tillverkningsindustri m.fl.

497

458

416

376

353

383

396

387

315

327

404

Byggindustri

1 277

1 259

1 043

1 067

1 240

1 338

1 351

1 271