Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2024-01-15
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

I Gotlands län var antalet konkurser 60 procent högre år 2023 än år 2003. Antalet företagskonskurser i riket var 8 procent högre under år 2023 än år 2003.

Företagskonkurser 2003-2023

         

År

Antal företagskonkurser

Index 2003=100

Gotlands län

Riket

Gotlands län

Riket

2003

20

8 237

100

100

2004

15

7 649

75

93

2005

20

6 784

100

82

2006

17

6 160

85

75

2007

21

5 791

105

70

2008

30

6 298

150

76

2009

37

7 638

185

93

2010

33

7 274

165

88

2011

23

6 958

115

84

2012

33

7 471

165

91

2013

33

7 701

165

93

2014

23

7 159

115

87

2015

31

6 563

155

80

2016

30

6 019

150

73

2017

48

6 394

240

78

2018

34

7 223

170

88

2019

42

7 358

210

89

2020

27

7 296

135

89

2021

30

6 463

150

78

2022

21

6 849

105

83

2023

32

8 858

160

108

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta