Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2021-12-17
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2020-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2020

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Falkenberg

26 406

1 539

5,8

743

2,8

737

2,8

841

3,2

Halmstad

62 891

3 451

5,5

4 480

7,1

2 139

3,4

2 103

3,3

Hylte

6 072

427

7,0

149

2,5

213

3,5

322

5,3

Kungsbacka

50 002

3 601

7,2

1 890

3,8

1 114

2,2

1 502

3,0

Laholm

14 601

915

6,3

396

2,7

422

2,9

366

2,5

Varberg

37 650

2 192

5,8

1 247

3,3

1 198

3,2

1 034

2,7

Hallands län

197 622

12 125

6,1

8 905

4,5

5 823

2,9

6 168

3,1

Riket

6 335 493

355 384

5,6

384 319

6,1

190 827

3,0

250 034

3,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta