Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2020-12-15
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2019-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2019

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Falkenberg

26 107

1 527

5,8

711

2,7

791

3,0

782

3,0

Halmstad

62 420

3 282

5,3

4 111

6,6

1 989

3,2

2 091

3,3

Hylte

6 211

439

7,1

128

2,1

213

3,4

319

5,1

Kungsbacka

49 652

3 507

7,1

1 680

3,4

980

2,0

1 380

2,8

Laholm

14 636

904

6,2

359

2,5

410

2,8

472

3,2

Varberg

37 369

2 160

5,8

1 151

3,1

1 013

2,7

952

2,5

Hallands län

196 395

11 819

6,0

8 140

4,1

5 396

2,7

5 996

3,1

Riket

6 310 457

347 776

5,5

356 073

5,6

171 152

2,7

231 836

3,7

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta