Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2022-12-15
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2021-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2021

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Falkenberg

26 581

1 511

5,7

751

2,8

825

3,1

785

3,0

Halmstad

63 401

3 542

5,6

4 433

7,0

1 855

2,9

1 995

3,1

Hylte

6 045

426

7,0

135

2,2

19

0,3

221

3,7

Kungsbacka

50 180

3 635

7,2

1 803

3,6

1 061

2,1

1 304

2,6

Laholm

14 751

864

5,9

390

2,6

396

2,7

380

2,6

Varberg

38 191

2 254

5,9

1 260

3,3

1 128

3,0

997

2,6

Hallands län

199 149

12 232

6,1

8 772

4,4

5 284

2,7

5 682

2,9

Riket

6 372 146

356 495

5,6

380 874

6,0

188 389

3,0

234 228

3,7

Källa: Statistiska centralbyrån

                   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta