Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2022-11-15
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2018/2019 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Falkenberg 40,9 25,5 33,1
Halmstad 52,1 41,6 47,1
Hylte 44,4 29,6 35,6
Kungsbacka 50,2 40,2 45,0
Laholm 46,2 33,1 38,9
Varberg 40,4 25,1 32,2
Hallands län 47,4 34,8 40,9
Riket 56,2 41,8 49,0
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2008/09-2018/19 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Falkenberg 29,2 30,6 31,8 34,3 31,2 30,9 28,7 27,8 28,7 35,9 33,1
Halmstad 42,2 39,9 37,5 37,7 39,1 45,1 41,7 44,3 45,1 48,6 47,1
Hylte 31,2 40,9 30,8 29,4 38,8 31,5 34,6 36,7 38,6 24,2 35,6
Kungsbacka 43,3 39,8 38,7 40,5 41,1 40,3 47,0 42,5 44,0 49,6 45,0
Laholm 38,8 38,7 32,4 31,6 28,2 33,2 32,8 41,2 30,3 34,6 38,9
Varberg 38,4 34,5 34,5 36,7 33,0 33,5 30,6 31,3 31,1 34,5 32,2
Hallands län 39,2 37,6 35,9 37,2 36,9 38,3 38,2 38,5 38,8 43,1 40,9
Riket 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5 46,4 48,2 49,0
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2008/09-2018/19 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2008/09=100

Kommun/Region 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Falkenberg 100 105 109 118 107 106 99 95 98 123 113
Halmstad 100 95 89 90 93 107 99 105 107 115 112
Hylte 100 131 99 94 124 101 111 118 124 78 114
Kungsbacka 100 92 89 94 95 93 109 98 102 115 104
Laholm 100 100 84 81 73 85 85 106 78 89 100
Varberg 100 90 90 96 86 87 80 82 81 90 84
Hallands län 100 96 91 95 94 98 97 98 99 110 104
Riket 100 95 94 93 94 100 100 101 103 107 109

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta