Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2021-12-01
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2017/2018 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Falkenberg 41,3 30,7 35,9
Halmstad 54,2 42,9 48,6
Hylte .. .. ..
Kungsbacka 53,1 45,7 49,6
Laholm 40,7 27,6 34,6
Varberg 39,6 29,5 34,5
Hallands län 48,2 37,8 43,1
Riket 55,1 41,2 48,2
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2007/08-2017/18 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Falkenberg 31,5 29,2 30,6 31,8 34,3 31,2 30,9 28,7 27,8 28,7 35,9
Halmstad 43,8 42,2 39,9 37,5 37,7 39,1 45,1 41,7 44,3 45,1 48,6
Hylte 29,2 31,2 40,9 30,8 29,4 38,8 31,5 34,6 36,7 38,6 ..
Kungsbacka 40,9 43,3 39,8 38,7 40,5 41,1 40,3 47,0 42,5 44,0 49,6
Laholm 36,7 38,8 38,7 32,4 31,6 28,2 33,2 32,8 41,2 30,3 34,6
Varberg 34,6 38,4 34,5 34,5 36,7 33,0 33,5 30,6 31,3 31,1 34,5
Hallands län 38,6 39,2 37,6 35,9 37,2 36,9 38,3 38,2 38,5 38,8 43,1
Riket 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5 46,4 48,2
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2007/08-2017/18 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2007/08=100

Kommun/Region 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Falkenberg 100 93 97 101 109 99 98 91 88 91 114
Halmstad 100 96 91 86 86 89 103 95 101 103 111
Hylte 100 107 140 105 101 133 108 118 126 132 ..
Kungsbacka 100 106 97 95 99 101 98 115 104 108 121
Laholm 100 106 106 88 86 77 90 90 112 83 94
Varberg 100 111 100 100 106 95 97 88 90 90 100
Hallands län 100 102 97 93 96 96 99 99 100 101 112
Riket 100 103 98 97 96 97 103 102 104 106 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta