Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2021-05-24
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2016/2017 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Falkenberg 30,8 26,7 28,7
Halmstad 53,3 37,0 45,1
Hylte 47,6 29,3 38,6
Kungsbacka 50,4 38,2 44,0
Laholm 35,7 25,5 30,3
Varberg 34,0 28,2 31,1
Hallands län 44,5 33,4 38,8
Riket 52,5 40,3 46,4
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017
Falkenberg 33,5 31,5 29,2 30,6 31,8 34,3 31,2 30,9 28,7 27,8 28,7
Halmstad 41,6 43,8 42,2 39,9 37,5 37,7 39,1 45,1 41,7 44,3 45,1
Hylte 35,0 29,2 31,2 40,9 30,8 29,4 38,8 31,5 34,6 36,7 38,6
Kungsbacka 36,4 40,9 43,3 39,8 38,7 40,5 41,1 40,3 47,0 42,5 44,0
Laholm 36,1 36,7 38,8 38,7 32,4 31,6 28,2 33,2 32,8 41,2 30,3
Varberg 36,7 34,6 38,4 34,5 34,5 36,7 33,0 33,5 30,6 31,3 31,1
Hallands län 37,6 38,6 39,2 37,6 35,9 37,2 36,9 38,3 38,2 38,5 38,8
Riket 42,5 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5 46,4
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2006/07=100

Kommun/Region 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017
Falkenberg 100 94 87 91 95 102 93 92 86 83 86
Halmstad 100 105 101 96 90 91 94 109 100 106 108
Hylte 100 84 89 117 88 84 111 90 99 105 110
Kungsbacka 100 112 119 109 106 111 113 111 129 117 121
Laholm 100 102 107 107 90 88 78 92 91 114 84
Varberg 100 94 105 94 94 100 90 91 83 85 85
Hallands län 100 103 104 100 95 99 98 102 101 102 103
Riket 100 103 106 101 100 99 100 106 106 107 109

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta