Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2021-05-24
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2015/2016 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Falkenberg 30,8 26,7 28,7
Halmstad 53,3 37,0 45,1
Hylte 47,6 29,3 38,6
Kungsbacka 50,4 38,2 44,0
Laholm 35,7 25,5 30,3
Varberg 34,0 28,2 31,1
Hallands län 44,5 33,4 38,8
Riket 52,5 40,3 46,4

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

Falkenberg

38,4

38,2

32,8

36,2

35,0

39,4

37,2

33,8

30,1

28,4

30,8

Halmstad

50,9

47,4

50,6

50,8

44,8

43,1

43,9

50,4

50,1

49,9

53,3

Hylte

43,5

24,1

36,7

42,0

41,6

30,0

50,7

50,0

37,5

47,1

47,6

Kungsbacka

41,2

44,6

48,0

44,4

44,6

44,6

45,0

43,6

51,1

47,4

50,4

Laholm

49,3

45,5

45,2

48,5

40,6

42,2

33,0

41,2

32,4

42,6

35,7

Varberg

45,2

41,7

42,8

37,2

36,8

44,8

37,3

38,8

34,8

40,3

34,0

Hallands län

45,4

43,5

44,9

44,0

41,4

42,8

41,7

43,2

42,6

44,0

44,5

Riket

48,2

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

51,4

52,5

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

Falkenberg

28,8

25,7

25,3

24,9

27,5

28,5

24,0

27,3

27,3

27,3

26,7

Halmstad

32,0

39,7

33,3

29,7

29,8

32,3

33,7

40,4

33,0

38,1

37,0

Hylte

25,9

33,3

26,2

39,7

18,2

29,0

26,2

10,0

31,7

28,9

29,3

Kungsbacka

31,9

37,3

38,5

35,0

33,1

36,6

37,4

37,2

42,9

37,1

38,2

Laholm

22,7

28,1

32,3

28,3

22,7

22,2

24,0

25,0

33,3

39,3

25,5

Varberg

28,1

26,9

33,9

31,9

32,4

29,1

28,1

27,9

26,2

22,7

28,2

Hallands län

29,8

33,6

33,4

31,2

30,1

31,6

31,8

33,5

33,6

32,9

33,4

Riket

36,8

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

39,5

40,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2006/07=100

                       

Kommun/Region

Index läsår 2006/07=100

Kvinnor

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

Falkenberg

100

99

85

94

91

103

97

88

78

74

80

Halmstad

100

93

99

100

88

85

86

99

98

98

105

Hylte

100

55

84

97

96

69

117

115

86

108

109

Kungsbacka

100

108

116

108

108

108

109

106

124

115

122

Laholm

100

92

92

98

82

86

67

84

66

86

72

Varberg

100

92

95

82

81

99

83

86

77

89

75

Hallands län

100

96

99

97

91

94

92

95

94

97

98

Riket

100

103

106

102

100

99

100

104

105

107

109

Kommun/Region

Index läsår 2006/07=100

Män

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

Falkenberg

100

89

88

86

96

99

83

95

95

95

93

Halmstad

100

124

104

93

93

101

105

126

103

119

116

Hylte

100

129

101

153

70

112

101

39

122

112

113

Kungsbacka

100

117

121

110

104

115

117

117

135

116

120

Laholm

100

124

142

125

100

98

106

110

147

173

112

Varberg

100

96

120

113

115

103

100

99

93

81

100

Hallands län

100

113

112

105

101

106

107

112

113

110

112

Riket

100

104

106

101

100

100

100

109

106

107

110

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta