Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2021-12-01
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2017/2018 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Falkenberg 41,3 30,7 35,9
Halmstad 54,2 42,9 48,6
Hylte .. .. ..
Kungsbacka 53,1 45,7 49,6
Laholm 40,7 27,6 34,6
Varberg 39,6 29,5 34,5
Hallands län 48,2 37,8 43,1
Riket 55,1 41,2 48,2

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2007/08-2017/18 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Falkenberg

38,2

32,8

36,2

35,0

39,4

37,2

33,8

30,1

28,4

30,8

41,3

Halmstad

47,4

50,6

50,8

44,8

43,1

43,9

50,4

50,1

49,9

53,3

54,2

Hylte

24,1

36,7

42,0

41,6

30,0

50,7

50,0

37,5

47,1

47,6

..

Kungsbacka

44,6

48,0

44,4

44,6

44,6

45,0

43,6

51,1

47,4

50,4

53,1

Laholm

45,5

45,2

48,5

40,6

42,2

33,0

41,2

32,4

42,6

35,7

40,7

Varberg

41,7

42,8

37,2

36,8

44,8

37,3

38,8

34,8

40,3

34,0

39,6

Hallands län

43,5

44,9

44,0

41,4

42,8

41,7

43,2

42,6

44,0

44,5

48,2

Riket

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

51,4

52,5

55,1

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Falkenberg

25,7

25,3

24,9

27,5

28,5

24,0

27,3

27,3

27,3

26,7

30,7

Halmstad

39,7

33,3

29,7

29,8

32,3

33,7

40,4

33,0

38,1

37,0

42,9

Hylte

33,3

26,2

39,7

18,2

29,0

26,2

10,0

31,7

28,9

29,3

..

Kungsbacka

37,3

38,5

35,0

33,1

36,6

37,4

37,2

42,9

37,1

38,2

45,7

Laholm

28,1

32,3

28,3

22,7

22,2

24,0

25,0

33,3

39,3

25,5

27,6

Varberg

26,9

33,9

31,9

32,4

29,1

28,1

27,9

26,2

22,7

28,2

29,5

Hallands län

33,6

33,4

31,2

30,1

31,6

31,8

33,5

33,6

32,9

33,4

37,8

Riket

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

39,5

40,3

41,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2007/08-2017/18 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2007/08=100

                       

Kommun/Region

Index läsår 2007/08=100

Kvinnor

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Falkenberg

100

86

95

92

103

97

89

79

74

81

108

Halmstad

100

107

107

94

91

93

106

106

105

112

114

Hylte

100

152

174

172

124

210

207

155

195

197

..

Kungsbacka

100

108

100

100

100

101

98

115

106

113

119

Laholm

100

99

107

89

93

73

91

71

94

79

90

Varberg

100

103

89

88

107

90

93

84

97

82

95

Hallands län

100

103

101

95

98

96

99

98

101

102

111

Riket

100

104

99

97

96

97

101

102

104

106

111

Kommun/Region

Index läsår 2007/08=100

Män

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Falkenberg

100

99

97

107

111

93

107

106

106

104

120

Halmstad

100

84

75

75

81

85

102

83

96

93

108

Hylte

100

78

119

55

87

78

30

95

87

88

..

Kungsbacka

100

103

94

89

98

100

100

115

99

102

122

Laholm

100

115

101

81

79

85

89

119

140

91

98

Varberg

100

126

118

120

108

104

104

97

84

105

110

Hallands län

100

99

93

89

94

95

100

100

98

99

112

Riket

100

101

97

96

96

96

104

102

103

105

107

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta