Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Högskolenybörjare per 1000 inv…

Högskolenybörjare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2021-10-13
Förklaring
Med högskolenybörjare avses en studerande som påbörjat högskoleutbildning vid universitet/högskola och som inte tidigare bedrivit högskolestudier. Med rekryteringskommun/län avses folkbokföringsort den 1 januari det år studierna påbörjas.
PDF
Diagram nuläge

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåret 2020/2021

             

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor 

Män        

Totalt    

Kvinnor 

Män   

Totalt

Falkenberg

167

93

260

13,5

7,1

10,2

Halmstad

516

352

868

17,4

11,4

14,3

Hylte

34

19

53

12,4

6,2

9,1

Kungsbacka

421

283

704

17,7

11,9

14,8

Laholm

86

40

126

12,6

5,5

9,0

Varberg

229

145

374

12,8

7,9

10,3

Hallands län

1 453

932

2 385

15,6

9,7

12,6

Riket

44 989

29 701

74 690

15,1

9,5

12,2

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåren 2011/12-2020/21

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Kvinnor

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

2019/ 2020

2020/ 2021

Falkenberg

182

166

161

150

134

115

127

123

144

167

Halmstad

395

402

386

378

401

271

370

378

402

516

Hylte

47

28

42

36

35

20

35

30

32

34

Kungsbacka

341

351

314

314

290

230

327

299

324

421

Laholm

102

103

59

67

65

57

70

67

69

86

Varberg

228

229

242

210

205

176

205

217

193

229

Hallands län

1 295

1 279

1 204

1 155

1 130

869

1 134

1 114

1 164

1 453

Riket

40 906

39 718

38 193

37 147

36 599

27 562

37 068

37 959

39 744

44 989

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Män

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

2019/ 2020

2020/ 2021

Falkenberg

116

109

91

100

99

92

94

105

102

93

Halmstad

274

286

270

234

288

235

311

244

322

352

Hylte

26

17

31

13

16

17

12

16

21

19

Kungsbacka

241

237

272

265

233

174

232

235

253

283

Laholm

46

52

47

37

43

41

46

36

59

40

Varberg

176

147

157

158

134

113

129

124

129

145

Hallands län

879

848

868

807

813

672

824

760

886

932

Riket

30 026

28 396

27 578

26 600

25 781

20 873

24 905

25 669

27 357

29 701

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

2019/ 2020

2020/ 2021

Falkenberg

15,5

14,2

13,6

12,7

11,3

9,6

10,5

10,2

11,7

13,5

Halmstad

14,2

14,4

13,7

13,4

14,1

9,4

12,8

13,0

13,7

17,4

Hylte

16,7

10,1

15,4

13,0

12,6

7,0

12,2

10,6

11,4

12,4

Kungsbacka

15,5

15,8

14,2

14,1

13,0

10,2

14,2

12,8

13,8

17,7

Laholm

15,3

15,6

9,0

10,2

9,8

8,5

10,3

9,9

10,1

12,6

Varberg

13,4

13,3

14,0

12,2

11,9

10,2

11,7

12,3

10,9

12,8

Hallands län

14,7

14,5

13,6

13,0

12,7

9,6

12,5

12,1

12,6

15,6

Riket

13,9

13,9

13,3

12,9

12,7

9,5

12,6

12,9

13,4

15,1

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Män

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

2019/ 2020

2020/ 2021

Falkenberg

9,6

9,0

7,5

8,1

8,0

7,3

7,5

8,3

7,9

7,1

Halmstad

9,7

10,0

9,4

8,1

9,8

7,9

10,4

8,0

10,4

11,4

Hylte

8,5

5,6

10,3

4,2

5,1

5,3

3,7

5,1

6,7

6,2

Kungsbacka

11,1

10,8

12,4

12,0

10,4

7,7

10,1

10,0

10,7

11,9

Laholm

6,6

7,5

6,8

5,4

6,2

5,9

6,5

5,1

8,2

5,5

Varberg

10,1

8,4

9,0

9,0

7,6

6,4

7,2

6,9

7,1

7,9

Hallands län

9,8

9,4

9,6

8,9

8,9

7,2

8,8

8,0

9,2

9,7

Riket

10,6

9,6

9,3

8,9

8,6

6,9

8,1

8,3

8,8

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

                     

Högskolenybörjare totalt läsåren 2011/12-2020/21

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

2019/ 2020

2020/ 2021

Falkenberg

298

275

252

250

233

207

221

228

246

260

Halmstad

669

688

656

612

689

506

681

622

724

868

Hylte

73

45

73

49

51

37

47

46

53

53

Kungsbacka

582

588

586

579

523

404

559

534

577

704

Laholm

148

155

106

104

108

98

116

103

128

126

Varberg

404

376

399

368

339

289

334

341

322

374

Hallands län

2 174

2 127

2 072

1 962

1 943

1 541

1 958

1 874

2 050

2 385

Riket

70 932

68 114

65 771

63 747

62 380

48 435

61 973