Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Högskolenybörjare per 1000 inv…

Högskolenybörjare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2022-10-13
Förklaring
Med högskolenybörjare avses en studerande som påbörjat högskoleutbildning vid universitet/högskola och som inte tidigare bedrivit högskolestudier. Med rekryteringskommun/län avses folkbokföringsort den 1 januari det år studierna påbörjas.
PDF
Diagram nuläge

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåret 2021/2022

             

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor 

Män        

Totalt    

Kvinnor 

Män   

Totalt

Falkenberg

163

82

245

13,0

6,3

9,6

Halmstad

432

319

751

14,5

10,2

12,3

Hylte

29

23

52

10,7

7,5

9,0

Kungsbacka

329

267

596

13,8

11,2

12,5

Laholm

94

56

150

13,7

7,6

10,6

Varberg

257

132

389

14,2

7,1

10,6

Hallands län

1 304

879

2 183

13,9

9,0

11,4

Riket

41 469

27 953

69 422

13,8

8,9

11,3

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåren 2012/13-2021/22

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Kvinnor

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

2019/ 2020

2020/ 2021

2021/ 2022

Falkenberg

166

161

150

134

115

127

123

144

167

163

Halmstad

402

386

378

401

271

370

378

402

516

432

Hylte

28

42

36

35

20

35

30

32

34

29

Kungsbacka

351

314

314

290

230

327

299

324

421

329

Laholm

103

59

67

65

57

70

67

69

86

94

Varberg

229

242

210

205

176

205

217

193

229

257

Hallands län

1 279

1 204

1 155

1 130

869

1 134

1 114

1 164

1 453

1 304

Riket

39 718

38 193

37 147

36 599

27 562

37 068

37 959

39 744

44 989

41 469

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Män

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

2019/ 2020

2020/ 2021

2021/ 2022

Falkenberg

109

91

100

99

92

94

105

102

93

82

Halmstad

286

270

234

288

235

311

244

322

352

319

Hylte

17

31

13

16

17

12

16

21

19

23

Kungsbacka

237

272

265

233

174

232

235

253

283

267

Laholm

52

47

37

43

41

46

36

59

40

56

Varberg

147

157

158

134

113

129

124

129

145

132

Hallands län

848

868

807

813

672

824

760

886

932

879

Riket

28 396

27 578

26 600

25 781

20 873

24 905

25 669

27 357

29 701

27 953

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

2019/ 2020

2020/ 2021

2021/ 2022

Falkenberg

14,2

13,6

12,7

11,3

9,6

10,5

10,2

11,7

13,5

13,0

Halmstad

14,4

13,7

13,4

14,1

9,4

12,8

13,0

13,7

17,4

14,5

Hylte

10,1

15,4

13,0

12,6

7,0

12,2

10,6

11,4

12,4

10,7

Kungsbacka

15,8

14,2

14,1

13,0

10,2

14,2

12,8

13,8

17,7

13,8

Laholm

15,6

9,0

10,2

9,8

8,5

10,3

9,9

10,1

12,6

13,7

Varberg

13,3

14,0

12,2

11,9

10,2

11,7

12,3

10,9

12,8

14,2

Hallands län

14,5

13,6

13,0

12,7

9,6

12,5

12,1

12,6

15,6

13,9

Riket

13,9

13,3

12,9

12,7

9,5

12,6

12,9

13,4

15,1

13,8

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Män

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

2019/ 2020

2020/ 2021

2021/ 2022

Falkenberg

9,0

7,5

8,1

8,0

7,3

7,5

8,3

7,9

7,1

6,3

Halmstad

10,0

9,4

8,1

9,8

7,9

10,4

8,0

10,4

11,4

10,2

Hylte

5,6

10,3

4,2

5,1

5,3

3,7

5,1

6,7

6,2

7,5

Kungsbacka

10,8

12,4

12,0

10,4

7,7

10,1

10,0

10,7

11,9

11,2

Laholm

7,5

6,8

5,4

6,2

5,9

6,5

5,1

8,2

5,5

7,6

Varberg

8,4

9,0

9,0

7,6

6,4

7,2

6,9

7,1

7,9

7,1

Hallands län

9,4

9,6

8,9

8,9

7,2

8,8

8,0

9,2

9,7

9,0

Riket

9,6

9,3

8,9

8,6

6,9

8,1

8,3

8,8

9,5

8,9

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

                     

Högskolenybörjare totalt läsåren 2012/13-2021/22

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

2019/ 2020

2020/ 2021

2021/ 2022

Falkenberg

275

252

250

233

207

221

228

246

260

245

Halmstad

688

656

612

689

506

681

622

724

868

751

Hylte

45

73

49

51

37

47

46

53

53

52

Kungsbacka

588

586

579

523

404

559

534

577

704

596

Laholm

155

106

104

108

98

116

103

128

126

150

Varberg

376

399

368

339

289

334

341

322

374

389

Hallands län

2 127

2 072

1 962

1 943

1 541

1 958

1 874

2 050

2 385

2 183

Riket

68 114

65 771

63 747

62 380

48 435

61 973

63 628