Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Högskoleutbildningar i länet

Högskoleutbildningar i länet

Senast uppdaterad 2022-12-15
Förklaring
Uppgifterna sammanställs från individuppgifter avseende studiedeltagande m.m. höstterminen varje år. Uppgifter hämtas från CSN och SCB-register. I tabellen redovisas antal studerande i grundläggande högskoleutbildning efter studieort och studieortens (-kommunens) läge i förhållande till folkbokföringsorten (-kommunen). Tabellen speglar inte entydigt hur stor andel av de studerande som bor på studieorten, eftersom det förekommer att studerande flyttar till studieorten utan att anmäla flyttning (ändra folkbokföringsort).

Grundläggande och avancerad högskoleutbildning i länet höstterminen 2021

         

Studieort (kommun)

Antal studenter

därav Folkbokföringsort 2021-12-31

Samma kommun som studieorten

Annan kommun i samma län

Annat län

Falkenberg

3

3

 

 

Halmstad

6 622

3 068

705

2 849

Hylte

 

 

 

 

Kungsbacka

16

16

 

 

Laholm

1

1

 

 

Varberg

762

246

244

272

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta