Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2021-05-06
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2020

                 

Högsta utbildningsnivå

Hallands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal        

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

7 305

10,9

2 859

18,2

208 721

10,4

123 160

18,0

Gymn högst 2 år

15 575

23,1

3 510

22,3

441 705

21,9

134 446

19,6

Gymn mer än 2 år

20 744

30,8

2 731

17,4

580 815

28,8

95 878

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

10 543

15,7

2 327

14,8

313 936

15,6

99 085

14,5

Eftergymn 3 år eller mer

12 303

18,3

2 710

17,2

432 515

21,5

150 543

22,0

Forskarutbildning

503

0,7

219

1,4

24 072

1,2

16 485

2,4

Uppgift saknas

346

0,5

1 374

8,7

11 809

0,6

64 890

9,5

Befolkning 25-64 år

67 319

100

15 730

100

2 013 573

100

684 487

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Hallands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

3 553

5,4

2 992

19,3

115 965

6,0

120 216

17,8

Gymn högst 2 år

11 331

17,1

2 849

18,4

316 365

16,4

114 002

16,9

Gymn mer än 2 år

17 599

26,6

2 536

16,4

471 958

24,5

92 655

13,7

Eftergymn mindre än 3 år

11 482

17,4

2 259

14,6

315 263

16,4

96 695

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

21 562

32,6

3 921

25,3

677 728

35,2

196 647

29,1

Forskarutbildning

393

0,6

142

0,9

19 018

1,0

12 666

1,9

Uppgift saknas

247

0,4

793

5,1

8 096

0,4

42 037

6,2

Befolkning 25-64 år

66 167

100

15 492

100

1 924 393

100

674 918

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta