Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2022-04-28
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2021

                 

Högsta utbildningsnivå

Hallands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

7 002

10

2 858

18

200 702

10

123 080

17

Gymn högst 2 år

15 032

22

3 587

22

423 519

21

135 928

19

Gymn mer än 2 år

21 364

32

2 801

17

592 773

30

98 469

14

Eftergymn mindre än 3 år

10 635

16

2 385

15

314 820

16

100 697

14

Eftergymn 3 år eller mer

12 690

19

2 840

18

440 894

22

157 261

22

Forskarutbildning

493

1

210

1

23 872

1

17 131

2

Uppgift saknas

370

1

1 531

9

12 156

1

71 704

10

Befolkning 25-64 år

67 586

100

16 212

100

2 008 736

100

704 270

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Hallands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

3 273

5

2 988

19

110 223

6

118 574

17

Gymn högst 2 år

10 683

16

2 907

18

298 549

16

115 449

17

Gymn mer än 2 år

17 798

27

2 593

16

473 137

25

94 391

14

Eftergymn mindre än 3 år

11 527

17

2 324

15

314 497

16

98 390

14

Eftergymn 3 år eller mer

22 311

34

4 077

26

696 107

36

206 311

30

Forskarutbildning

397

1

151

1

19 159

1

13 234

2

Uppgift saknas

249

0

861

5

8 246

0

45 998

7

Befolkning 25-64 år

66 238

100

15 901

100

1 919 918

100

692 347

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta