Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2021-03-02
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2020

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Falkenberg 123
Halmstad 91
Hylte 74
Kungsbacka 59
Laholm 57
Varberg 106
Hallands län 87
Riket 87
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2010-2020

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 228 215 182 187 186 189 171 170 160 170 123
Halmstad 191 182 175 168 172 172 159 155 145 139 91
Hylte 102 108 105 97 98 116 143 154 142 115 74
Kungsbacka 139 136 132 128 138 123 115 114 107 103 59
Laholm 159 160 155 138 172 113 103 110 98 102 57
Varberg 206 190 180 175 177 168 169 166 164 162 106
Hallands län 183 176 162 157 161 155 147 145 137 135 87
Riket 192 189 180 169 176 171 168 166 161 150 87
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 94 80 82 82 83 75 74 70 75 54
Halmstad 100 95 92 88 90 90 83 81 76 73 47
Hylte 100 106 103 95 96 114 140 151 139 113 72
Kungsbacka 100 98 95 92 99 88 83 82 77 74 43
Laholm 100 101 97 87 108 71 65 69 62 64 36
Varberg 100 92 87 85 86 82 82 80 80 79 51
Hallands län 100 96 89 86 88 85 80 79 75 74 48
Riket 100 98 94 88 92 89 88 87 84 78 46

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta