Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2022-03-08
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2021

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Falkenberg 75
Halmstad 57
Hylte 38
Kungsbacka 49
Laholm 30
Varberg 63
Hallands län 56
Riket 50
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2011-2021

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 215 182 187 186 189 171 170 160 170 123 75
Halmstad 182 175 168 172 172 159 155 145 139 91 57
Hylte 108 105 97 98 116 143 154 142 115 74 38
Kungsbacka 136 132 128 138 123 115 114 107 103 59 49
Laholm 160 155 138 172 113 103 110 98 102 57 30
Varberg 190 180 175 177 168 169 166 164 162 106 63
Hallands län 176 162 157 161 155 147 145 137 135 87 56
Riket 189 180 169 176 171 168 166 161 150 87 50
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 100 85 87 87 88 80 79 74 79 57 35
Halmstad 100 96 92 95 95 87 85 80 76 50 31
Hylte 100 97 90 91 107 132 143 131 107 68 35
Kungsbacka 100 97 94 101 90 85 84 79 76 44 36
Laholm 100 97 86 108 70 64 69 61 64 36 18
Varberg 100 95 92 93 88 89 87 87 85 56 33
Hallands län 100 92 89 91 88 83 82 78 77 49 32
Riket 100 95 89 93 90 89 88 85 79 46 26

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta