Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2023-02-27
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2022

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Falkenberg 88
Halmstad 69
Hylte 51
Kungsbacka 55
Laholm 41
Varberg 86
Hallands län 69
Riket 66
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2012-2022

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falkenberg 182 187 186 189 171 170 160 170 123 75 88
Halmstad 175 168 172 172 159 155 145 139 91 57 69
Hylte 105 97 98 116 143 154 142 115 74 38 51
Kungsbacka 132 128 138 123 115 114 107 103 59 49 55
Laholm 155 138 172 113 103 110 98 102 57 30 41
Varberg 180 175 177 168 169 166 164 162 106 63 86
Hallands län 162 157 161 155 147 145 137 135 87 56 69
Riket 180 169 176 171 168 166 161 150 87 50 66
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falkenberg 100 103 102 104 94 93 88 93 67 41 49
Halmstad 100 96 98 98 91 88 83 79 52 32 39
Hylte 100 93 93 110 136 147 135 110 70 37 49
Kungsbacka 100 97 105 93 87 87 81 78 45 37 41
Laholm 100 89 111 73 66 71 63 66 37 19 27
Varberg 100 97 98 93 94 92 91 90 59 35 48
Hallands län 100 97 99 95 90 89 85 83 54 34 42
Riket 100 94 98 95 94 92 89 83 49 28 37

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta