Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2021-12-15
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/Region             

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Falkenberg

349

310

171

139

88,8

55,2

44,8

Halmstad

1 087

1 014

694

320

93,3

68,4

31,6

Hylte

9

9

9

.

100

100

.

Kungsbacka

982

909

629

280

92,6

69,2

30,8

Laholm

152

146

103

43

96,1

70,5

29,5

Varberg

648

599

346

253

92,4

57,8

42,2

Hallands län

3 227

2 987

1 952

1 035

92,6

65,3

34,7

Riket

93 613

85 975

57 966

28 009

91,8

67,4

32,6

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2020/2021

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Falkenberg 62,3 67,5 61,5 62,0 70,7 62,3 59,4 55,2
Halmstad 67,2 67,6 70,2 71,4 73,9 71,3 69,3 68,4
Hylte . 35,3 20,0 23,1 . . . 100
Kungsbacka 65,2 65,0 68,6 68,5 69,2 68,4 69,1 69,2
Laholm 62,7 67,0 64,7 70,2 . . . 70,5
Varberg 52,5 55,7 58,8 53,2 59,3 55,1 55,3 57,8
Hallands län 62,8 64,1 65,8 65,7 69,3 66,2 65,4 65,3
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2 68,8 67,4
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2020/2021. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Falkenberg 100 108 99 100 114 100 95 89
Halmstad 100 101 104 106 110 106 103 102
Hylte 100 57 . . . . 283
Kungsbacka 100 100 105 105 106 105 106 106
Laholm 100 107 103 112 . . . 113
Varberg 100 106 112 101 113 105 105 110
Hallands län 100 102 105 105 110 106 104 104
Riket 100 102 103 104 106 106 105 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta