Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2021. Miljoner kronor, löpande priser

   
         

 

Norrbottens län

Riket

   

Varuproducenter

75 825

1 315 605

   

Tjänsteproducenter

38 577

2 527 475

   

Offentlig förvaltning

29 190

1 029 814

   

Ej branschfördelat

18 267

613 664

   

Summa

161 859

5 486 558

   
         

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2020. Procent

   
         

 

Norrbottens län

Riket

   

Varuproducenter

46,8

24,0

   

Tjänsteproducenter

23,8

46,1

   

Offentlig förvaltning

18,0

18,8

   

Ej branschfördelat

11,3

11,2

   

Summa

100

100

   

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

         
 

 

BRP per branschgrupp 2002-2021. Miljoner kronor, löpande priser

           

Norrbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvaltning

Ej bransch-fördelat

Summa

2002

22 751

18 846

17 122

7 188

65 907

2003

22 520

19 838

18 247

7 337

67 942

2004

25 096

20 532

18 883

7 762

72 273

2005

27 640

21 540

19 259

8 607

77 046

2006

32 526

22 957

20 049

9 527

85 059

2007

31 165

24 224

20 477

9 156

85 022

2008

37 334

25 372

21 176

10 452

94 334

2009

24 969

26 040

20 983

8 601

80 593

2010

43 212

27 159

21 345

12 057

103 773

2011

45 943

28 188

21 792

11 943

107 866

2012

40 986

29 180

22 564

11 314

104 044

2013

39 062

30 093

23 261

11 084

103 500

2014

35 562

32 218

23 974

10 748

102 502

2015

34 215

32 591

24 615

10 625

102 046

2016

34 595

33 887

25 759

11 216

105 457

2017

42 975

35 960

26 464

12 409

117 808

2018

45 923

36 844

27 488

13 571

123 826

2019

52 488

37 666

28 250

14 460

132 864

2020

49 906

37 216

27 624

14 116

128 862

2021

75 825

38 577

29 190

18 267

161 859

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvaltning

Ej bransch-fördelat

Summa

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

897 115

1 424 559

622 897

375 707

3 320 278

2008

888 812

1 484 847

647 880

390 714

3 412 253

2009

796 407

1 494 730

656 351

393 679

3 341 167

2010

907 648

1 575 658

669 746

420 529

3 573 581

2011

943 141

1 668 938

691 186

424 640

3 727 905

2012

918 825

1 683 535

718 247

422 479

3 743 086

2013

899 561

1 751 778

741 100

430 232

3 822 671

2014

927 397

1 853 788

768 798

442 747

3 992 730

2015

1 005 691

1 980 377

801 975

472 427

4 260 470

2016

1 020 299

2 047 749

842 770

504 213

4 415 031

2017

1 090 184

2 124 933

885 529

524 448

4 625 094

2018

1 129 548

2 220 960

928 410

549 388

4 828 306

2019

1 176 279

2 346 056

962 280

565 004

5 049 619

2020

1 154 735

2 339 150

978 510

566 143

5 038 538

2021

1 315 605

2 527 475

1 029 814

613 664

5 486 558

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2002-2021. Index år 2002=100

           

Norrbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvaltning

Ej bransch-fördelat

Summa

2002

100

100

100

100

100

2003

99

105

107

102

103

2004

110

109

110

108

110

2005

121

114

112

120

117

2006

143

122

117

133

129

2007

137

129

120

127

129

2008

164

135

124

145

143

2009

110

138

123

120

122

2010

190

144

125

168

157

2011

202

150

127

166

164

2012

180

155

132

157

158

2013

172

160

136

154

157

2014

156

171

140

150

156

2015

150

173

144

148

155

2016

152

180

150

156

160

2017

189

191

155

173

179

2018

202

196

161

189

188

2019

231

200

165

201

202

2020

219

197

161

196

196

2021

333

205

170

254

246

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvaltning

Ej bransch-fördelat

Summa

2002

100

100

100

100

100

2003

103

104

106

104

104

2004

110

109

109

108

109

2005

111

114

113

114

113

2006

121

122

117

121

121

2007

126

135

124

123

129

2008

125

141

129

128

133

2009

112

142

130

129

130

2010

127

150

133

138

139

2011

132

158

137

139

145

2012

129

160

143

138

145

2013

126

166

147

141

149

2014

130

176

153

145

155

2015

141

188

159

155

166

2016

143

194

167

165

172

2017

153

202

176

172

180

2018

159

211

184

180

188

2019

165

223

191

185

196

2020

162

222

194

186

196

2021

185

240

205

201

213

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta