Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2021. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Norrbottens län 2 348 974 639 1 376
Riket 1 185 1 079 642 1 085

BRP per sysselsatt 2002-2021. Tusental kronor, löpande priser

         

Norrbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

852

568

327

587

2003

850

605

348

608

2004

940

609

364

644

2005

1 047

657

380

701

2006

1 174

667

391

750

2007

1 067

662

403

651

2008

1 270

686

436

729

2009

870

715

451

722

2010

1 426

742

453

910

2011

1 440

748

468

928

2012

1 261

744

479

876

2013

1 177

756

487

857

2014

1 078

801

510

853

2015

1 073

803

519

851

2016

1 102

807

532

866

2017

1 347

848

551

963

2018

1 422

855

577

1 007

2019

1 635

895

600

1 095

2020

1 531

933

613

1 096

2021

2 348

974

639

1 376

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

819

728

423

651

2008

798

742

449

663

2009

757

750

463

749

2010

865

776

475

796

2011

870

797

489

812

2012

850

795

503

809

2013

838

814

513

818

2014

862

844

525

843

2015

938

885

535

886

2016

958

892

548

902

2017

987

905

566

922

2018

1 000

930

588

947

2019

1 042

974

605

985

2020

1 048

1 011

617

1 008

2021

1 185

1 079

642

1 085

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2002-2021. Index år 2002=100

         

Norrbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

100

107

106

104

2004

110

107

111

110

2005

123

116

116

119

2006

138

118

119

128

2007

125

117

123

111

2008

149

121

133

124

2009

102

126

138

123

2010

167

131

138

155

2011

169

132

143

158

2012

148

131

146

149

2013

138

133

149

146

2014

126

141

156

145

2015

126

141

159

145

2016

129

142

163

147

2017

158

149

168

164

2018

167

151

176

171

2019

192

158

183

186

2020

180

164

187

187

2021

275

172

195

234

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

106

105

105

105

2004

116

110

108

111

2005

118

114

112

114

2006

127

118

115

120

2007

130

126

121

111

2008

127

129

128

113

2009

120

130

132

128

2010

137

134

136

136

2011

138

138

140

139

2012

135

138

144

138

2013

133

141

146

140

2014

137

146

150

144

2015

149

153

153

151

2016

152

155

157

154

2017

157

157

162

157

2018

159

161

168

162

2019

165

169

173

168

2020

166

175

176

172

2021

0

0

0

0

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta