Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // BRP per invånare, län

BRP per invånare, län

Senast uppdaterad 2020-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

Bruttoregionprodukten (BRP) per invånare var 475 000 kronor i genomsnitt för riket 2018. Detta värde har erhållit index 100. BRP per invånare var högst i Stockholms län, 38 procent högre än genomsnittet för riket. Lägst BRP per invånare hade Gotlands län med index på 73, dvs 27 procent lägre än riksgenomsnittet. Indexvärdet avseende BRP per invånare för Norrbottens län var 104, dvs 4 procent högre än riksgenomsnittet.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per invånare 2018. Tusental kronor

Region BRP per invånare, tusental kr Index riket=100
Stockholms län 657 138
Uppsala län 436 92
Södermanlands län 356 75
Östergötlands län 418 88
Jönköpings län 421 89
Kronobergs län 455 96
Kalmar län 362 76
Gotlands län 347 73
Blekinge län 380 80
Skåne län 409 86
Hallands län 371 78
Västra Götalands län 479 101
Värmlands län 376 79
Örebro län 410 86
Västmanlands län 389 82
Dalarnas län 386 81
Gävleborgs län 378 80
Västernorrlands län 417 88
Jämtlands län 380 80
Västerbottens län 412 87
Norrbottens län 494 104
Riket 475 100
BRP per invånare 2007-2018. Tusental kronor

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 508 515 525 534 555 552 559 583 620 628 634 657
Uppsala län 323 341 335 346 361 365 381 389 400 411 431 436
Södermanlands län 286 293 263 301 310 312 295 295 308 316 338 356
Östergötlands län 311 310 313 324 335 339 347 359 378 386 396 418
Jönköpings län 329 335 305 322 344 341 343 357 374 394 415 421
Kronobergs län 340 348 313 346 360 363 369 377 402 415 433 455
Kalmar län 293 314 287 316 323 312 318 324 337 343 350 362
Gotlands län 274 270 271 285 305 303 312 320 332 335 346 347
Blekinge län 318 316 296 307 305 300 310 316 344 341 341 380
Skåne län 338 326 311 334 340 339 345 359 375 383 403 409
Hallands län 293 318 297 326 327 317 325 326 330 348 357 371
Västra Götalands län 358 368 352 369 386 383 390 407 441 452 472 479
Värmlands län 283 290 269 298 308 313 315 318 332 345 363 376
Örebro län 315 313 300 324 340 349 339 347 362 384 404 410
Västmanlands län 313 316 299 325 336 331 339 341 368 372 384 389
Dalarnas län 312 314 298 321 339 332 332 339 352 366 371 386
Gävleborgs län 287 296 284 309 308 315 317 330 337 346 355 378
Västernorrlands län 317 331 333 355 361 360 359 367 380 382 396 417
Jämtlands län 284 317 304 357 333 327 328 339 341 356 372 380
Västerbottens län 304 315 304 333 340 346 342 348 367 376 386 412
Norrbottens län 338 377 323 417 434 419 416 410 408 422 469 494
Riket 363 370 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475

BRP per invånare. Index riket=100

                         

Region                     

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014

2015

2016

2017

2018

Stockholms län

140

139

146

140

141

140

140

142

143

141

138

138

Uppsala län

89

92

93

91

91

93

96

94

92

92

94

92

Södermanlands län

79

79

73

79

78

79

74

72

71

71

73

75

Östergötlands län

86

84

87

85

85

86

87

87

87

87

86

88

Jönköpings län

91

91

85

85

87

87

86

87

86

89

90

89

Kronobergs län

94

94

87

91

91

92

93

92

92

93

94

96

Kalmar län

81

85

80

83

82

79

80

79

77

77

76

76

Gotlands län

75

73

75

75

77

77

78

78

76

75

75

73

Blekinge län

88

85

82

81

77

76

78

77

79

77

74

80

Skåne län

93

88

87

88

86

86

87

87

86

86

88

86

Hallands län

81

86

83

86

83

81

82

79

76

78

78

78

Västra Götalands län  

99

99

98

97

98

97

98

99

101

102

103

101

Värmlands län

78

78

75

78

78

80

79

77

76

78

79

79

Örebro län

87

85

84

85

86

89

85

84

83

86

88

86

Västmanlands län

86

85

83

85

85

84

85

83

85

84

83

82

Dalarnas län

86

85

83

84

86

84

83

82

81

82

81

81

Gävleborgs län

79

80

79

81

78

80

80

80

77

78

77

80

Västernorrlands län

87

89

93

93

91

92

90

89

87

86

86

88

Jämtlands län

78

86

85

94

84

83

82

82

78

80

81

80

Västerbottens län

84

85

85

87

86

88

86

84

84

84

84

87

Norrbottens län

93

102

90

109

110

107

105

100

94

95

102

104

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

                         

BRP per invånare. Index år 2007=100

                         

Region                   

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014

2015

2016

2017

2018

Stockholms län

100

101

103

105

109

109

110

115

122

124

125

129

Uppsala län

100

106

104

107

112

113

118

120

124

127

133

135

Södermanlands län

100

102

92

105

108

109

103

103

108

110

118

124

Östergötlands län

100

100

101

104

108

109

112

115

122

124

127

134

Jönköpings län

100

102

93

98

105

104

104

109

114

120

126

128

Kronobergs län

100

102

92

102

106

107

109

111

118

122

127

134

Kalmar län

100

107

98

108

110

106

109

111

115

117

119

124

Gotlands län

100

99

99

104

111

111

114

117

121

122

126

127

Blekinge län

100

99

93

97

96

94

97

99

108

107

107

119

Skåne län

100

96

92

99

101

100

102

106

111

113

119

121

Hallands län

100

109

101

111

112

108

111

111

113

119

122

127

Västra Götalands län

100

103

98

103

108

107

109

114

123

126

132

134

Värmlands län

100

102

95

105

109

111

111

112

117

122

128

133

Örebro län

100

99

95

103

108

111

108

110

115

122

128

130

Västmanlands län

100

101

96

104

107

106

108

109

118

119

123

124

Dalarnas län

100

101

96

103

109

106

106

109

113

117

119

124

Gävleborgs län

100

103

99

108

107

110

110

115

117

121

124

132

Västernorrlands län

100

104

105

112

114

114

113

116

120

121

125

132

Jämtlands län

100

112

107

126

117

115

115

119

120

125

131

134

Västerbottens län

100

104

100

110

112

114

113

114

121

124

127

136

Norrbottens län

100

112

96

123

128

124

123

121

121

125

139

146

Riket

100

102

99

105

109

108

110

113

120

123

127

131

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta