Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2021. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Norrbottens län 471 422 375 417
Riket 446 442 375 422

Lönesumma per sysselsatt 2002-2021. Tusental kronor, löpande priser

         

Norrbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

264

213

201

220

2003

272

225

209

229

2004

277

226

217

234

2005

294

243

222

245

2006

308

251

232

256

2007

325

262

240

268

2008

334

285

263

288

2009

334

294

278

297

2010

341

305

283

305

2011

353

314

290

315

2012

359

320

296

321

2013

358

328

308

328

2014

374

338

314

339

2015

380

348

319

345

2016

388

349

326

350

2017

398

354

338

359

2018

407

364

346

368

2019

426

385

354

384

2020

434

397

365

395

2021

471

422

375

417

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

303

283

247

276

2008

316

295

262

290

2009

317

301

273

296

2010

324

309

280

303

2011

332

321

288

313

2012

340

332

297

323

2013

345

337

304

329

2014

354

345

311

337

2015

363

357

317

346

2016

379

367

325

356

2017

384

376

335

365

2018

395

388

347

377

2019

409

402

355

389

2020

422

418

364

402

2021

446

442

375

422

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2002-2021. Index år 2002=100

         

Norrbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

103

106

104

104

2004

105

106

108

106

2005

111

114

110

112

2006

116

118

115

117

2007

123

123

119

122

2008

126

134

130

131

2009

126

138

138

135

2010

129

143

141

139

2011

134

147

144

143

2012

136

150

147

146

2013

135

154

153

149

2014

142

159

156

154

2015

144

163

158

157

2016

147

164

162

159

2017

151

166

168

163

2018

154

171

172

167

2019

161

181

176

174

2020

164

186

181

180

2021

178

198

186

190

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

104

102

104

103

2004

109

105

107

107

2005

113

109

110

110

2006

117

113

114

114

2007

121

121

119

120

2008

127

126

126

126

2009

127

129

131

129

2010

130

132

135

132

2011

133

137

139

137

2012

137

142

143

141

2013

139

144

146

143

2014

142

148

150

147

2015

145

153

152

151

2016

152

157

156

155

2017

154

161

161

159

2018

159

166

167

164

2019

164

172

170

170

2020

169

179

175

175

2021

179

189

180

184

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta