Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // Primärkommunala investeringar

Primärkommunala investeringar

Senast uppdaterad 2023-09-04
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.
PDF
Diagram nuläge

Norrbottens läns kommuner investerar under 2021 i genomsnitt 13 342 kronor per invånare. Minst investerar kommunerna i Dalarnas län, 5 153 kronor per invånare. Genomsnittet för samtliga kommuner i riket är 7 899 kronor per invånare.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Primärkommunala investeringar 2022

Region Investeringar, tusental kronor Investeringar per invånare, kr
Stockholms län 17 178 951 7 040
Uppsala län 3 001 914 7 492
Södermanlands län 2 148 503 7 101
Östergötlands län 3 033 230 6 428
Jönköpings län 2 983 403 8 083
Kronobergs län 1 185 789 5 803
Kalmar län 1 573 405 6 352
Gotlands län 437 760 7 156
Blekinge län 865 350 5 451
Skåne län 12 477 106 8 822