Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // Industrins investeringar i län…

Industrins investeringar i länet

Senast uppdaterad 2016-09-21
Förklaring
Källa till statistiken är SCB:s investeringsenkät i februari. Det definitiva utfallet för investeringar inom tillverkningsindustrin hämtas från företagsstatistiken, som är en årlig totalundersökning. Då detta innebär att uppgifter om det definitiva investeringsutfallet föreligger relativt sent, i normalfallet i maj två år efter investeringsåret, måste SCB skatta uppgifterna. Den modell SCB valt för skattningen utgår från antagandet att investeringar per anställd är lika stora i företag med 10 - 19 som i företag med 20 - 49 anställda. Med ledning av uppgifter i enkäten från företag med 20 - 49 anställda, skattas investeringar per sysselsatt inom ett tiotal branschgrupper. Den framräknade uppgiften multipliceras sedan med antalet sysselsatta enligt SCB:s företagsdatabas.
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Industrins investeringar 2014-2016. Värden i miljoner kronor

         

Region

Typ

2014

2015

Planer 2016

Norrbottens län

 

Byggnader

884

458

362

Maskiner

6 670

7 839

5 577

Totalt

7 554

8 297

5 939

Riket

 

Byggnader

6 931

7 307

7 082

Maskiner

44 526

56 046

57 487

Totalt

51 457

63 353

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna för 2014 samt plan för 2015 är insamlade i februari 2015

 

Industrins investeringar 1991-2016. Värden i miljoner kr, löpande priser

             

År

Norrbottens län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

295

1 462

1 757

7 308

28 732

36 040

1992

261

837

1 098

4 947

24 553

29 500

1993

508

1 130

1 638

4 365

26 860

31 225

1994

298

1 589

1 887

4 862

34 263

39 125

1995

563

1 983

2 546

8 749

46 895

55 644

1996

544

2 182

2 726

9 715

51 547

61 262

1997

549

2 039

2 588

7 925

49 574

57 499

1998

515

2 010

2 525

7 926

50 154

58 080

1999

379

1 876

2 255

7 861

47 922

55 783

2000

326

2 116

2 442

8 031

48 240

56 271

2001

189

2 142

2 331

6 572

47 910

54 482

2002

148

1 617

1 765

6 081

45 059

51 140

2003

114

1 806

1 920

5 824

41 160

46 984

2004

104

1 454

1 558

5 605

40 258

45 863

2005

249

3 118

3 367

5 202

49 464

54 666

2006

148

5 775

5 923

5 719

51 080

56 799

2007

189

8 300

8 489

6 518

56 350

62 868

2008

1 312

7 734

9 046

9 032

56 755

65 787

2009

941

7 217

8 158

6 782

43 505

50 287

2010

198

5 930

6 128

4 997

41 649

46 646

2011

172

5 650

5 822

5 776

43 525

49 301

2012

783

8 616

9 399

7 513

46 917

54 430

2013

817

8 044

8 860

6 405

46 183

52 588

2014

884

6 670

7 554

6 931

44 526

51 457

2015

458

7 839

8 297

7 307

56 046

63 353

Planer 2016

362

5 577

5 939

7 082

57 487

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

Utveckling av industrins investeringar 1991-2016. Index år 1991=100

             

År

Norrbottens län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

100

100

100

100

100

100

1992

88

57

62

68

85

82

1993

172

77

93

60

93

87

1994

101

109

107

67

119

109

1995

191

136

145

120

163

154

1996

184

149

155

133

179

170

1997

186

139

147

108

173

160

1998

175

137

144

108

175

161

1999

128

128

128

108

167

155

2000

111

145

139

110

168

156

2001

64

147

133

90

167

151

2002

50

111

100

83

157

142

2003

39

124

109

80

143

130

2004

35

99

89

77

140

127

2005

84

213

192

71

172

152

2006

50

395

337

78

178

158

2007

64

568

483

89

196

174

2008

445

529

515

124

198

183

2009

319

494

464

93

151

140

2010

67

406

349

68

145

129

2011

58

386

331

79

151

137

2012

265

589

535

103

163

151

2013

277

550

504

88

161

146

2014

300

456

430

95

155

143

2015

155

536

472

100

195

176

Planer 2016

123

381

338

97

200

179

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta