Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2021-08-31
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2019/2020.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Arjeplog 25 16,9 100,0
Arvidsjaur 75 10,8 88,0
Boden 304 15,9 76,3
Gällivare 125 15,4 76,0
Haparanda 111 14,3 71,2
Jokkmokk 37 16,7 86,5
Kalix 152 16,1 83,6
Kiruna 222 16,3 66,7
Luleå 849 15,7 82,8
Pajala 56 16,3 53,6
Piteå 423 16,7 85,3
Älvsbyn 76 17,0 76,3
Överkalix 21 16,4 66,7
Övertorneå 37 14,1 73,0
Norrbottens län 2 513 15,8 79,5
Riket 118 582 16,3 73,5
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2019/2020

Kommun/Region 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020
Arjeplog 100,0 100,0 100,0 72,0 100,0 80,0 100,0
Arvidsjaur 78,9 78,8 79,4 92,9 90,2 74,5 88,0
Boden 91,4 87,2 86,1 81,2 85,7 77,3 76,3
Gällivare 85,1 87,8 80,9 83,0 85,7 75,8 76,0
Haparanda 78,1 72,1 76,4 71,0 78,6 75,2 71,2
Jokkmokk 81,1 80,5 69,6 69,1 77,6 71,1 86,5
Kalix 88,2 84,6 84,5 81,4 76,4 83,8 83,6
Kiruna 74,1 74,6 79,5 78,6 82,6 78,1 66,7
Luleå 90,1 88,8 89,6 87,2 87,2 86,8 82,8
Pajala 71,7 80,9 70,8 73,3 64,9 59,0 53,6
Piteå 87,9 91,0 90,9 90,0 86,4 85,7 85,3
Älvsbyn 75,5 72,0 83,6 75,8 69,2 91,4 76,3
Överkalix 100,0 75,7 73,1 76,9 71,9 66,7 66,7
Övertorneå 100,0 78,9 78,8 100,0 100,0 72,0 73,0
Norrbottens län 85,7 85,1 85,3 83,7 83,8 81,8 79,5
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9 73,5
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2019/2020. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/2020
Arjeplog 100 100 100 72 100 80 100
Arvidsjaur 100 100 101 118 114 94 112
Boden 100 95 94 89 94 85 83
Gällivare 100 103 95 98 101 89 89
Haparanda 100 92 98 91 101 96 91
Jokkmokk 100 99 86 85 96 88 107
Kalix 100 96 96 92 87 95 95
Kiruna 100 101 107 106 111 105 90
Luleå 100 99 99 97 97 96 92
Pajala 100 113 99 102 91 82 75
Piteå 100 104 103 102 98 97 97
Älvsbyn 100 95 111 100 92 121 101
Överkalix 100 76 73 77 72 67 67
Övertorneå 100 79 79 100 100 72 73
Norrbottens län 100 99 100 98 98 95 93
Riket 100 101 100 98 97 93 92

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta