Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 177 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2023-09-28
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2022/2023

Kommun/Region  

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, huma- nistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Arjeplog

22

100,0

100,0

100,0

~100

.

Arvidsjaur

76

90,8

90,8

90,8

84,2

..

Boden

308

87,0

86,7

86,4

85,1

13,0

Gällivare

167

80,2

77,8

73,1

74,9

19,8

Haparanda

110

55,5

53,6

47,3

52,7

44,5

Jokkmokk

32

~100

~100

~100

~100

..

Kalix

149

87,9

87,2

87,2

85,9

12,1

Kiruna

215

82,3

80,5

76,3

74,0

17,7

Luleå

854

87,0

86,1

83,4

82,7

13,0

Pajala

55

89,1

89,1

89,1

89,1

..

Piteå

434

88,7

87,8

85,9

83,4

11,3

Älvsbyn

77

92,2

90,9

90,9

88,3

..

Överkalix

17

..

..

..

..

..

Övertorneå

32

~100

84,4

84,4

78,1

..

Norrbottens län

2 548

85,4

84,4

82,2

80,9

14,6

Riket

121 369

85,2

83,8

81,8

80,0

14,8

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2013/2014-2022/2023

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Arjeplog 85,7 72,2 100,0 76,2 75,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Arvidsjaur 74,6 74,3 83,1 73,8 90,4 100,0 89,4 87,7 100,0 90,8
Boden 93,6 86,8 95,4 79,9 82,4 84,5 88,2 88,5 78,9 87,0
Gällivare 93,0 90,9 89,4 83,2 82,4 85,3 85,1 89,4 82,9 80,2
Haparanda 74,8 86,1 84,5 66,9 80,9 72,4 79,3 72,6 61,5 55,5
Jokkmokk 90,7 85,4 83,3 82,1 100,0 84,8 79,6 86,4 82,1 100,0
Kalix 89,6 88,6 77,1 83,1 84,5 84,9 88,1 85,9 84,1 87,9
Kiruna 82,8 86,1 88,3 84,8 80,8 80,1 82,9 78,8 86,7 82,3
Luleå 93,5 91,8 90,9 88,0 87,3 88,0 88,5 89,4 89,6 87,0
Pajala 77,2 89,2 81,2 59,4 76,5 72,3 77,8 89,8 91,2 89,1
Piteå 95,3 94,3 95,7 88,8 90,7 92,4 91,6 92,0 89,0 88,7
Älvsbyn 88,2 85,3 82,6 94,4 87,3 100,0 93,7 89,5 91,6 92,2
Överkalix 100,0 100,0 100,0 80,0 85,4 76,7 73,1 66,7 65,2 ..
Övertorneå 70,1 83,3 78,0 68,2 64,3 81,6 100,0 82,9 100,0 100,0
Norrbottens län 89,6 89,4 89,5 83,7 85,2 86,4 87,6 87,3 86,1 85,4
Riket 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6 86,2 85,0 85,2
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2013/2014-2022/2023. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Arjeplog 100 84 117 89 88 117 117 117 117 117
Arvidsjaur 100 100 111 99 121 134 120 118 134 122
Boden 100 93 102 85 88 90 94 95 84 93
Gällivare 100 98 96 89 89 92 92 96 89 86
Haparanda 100 115 113 89 108 97 106 97 82 74
Jokkmokk 100 94 92 91 110 93 88 95 91 110
Kalix 100 99 86 93 94 95 98 96 94 98
Kiruna 100 104 107 102 98 97 100 95 105 99
Luleå 100 98 97 94 93 94 95 96 96 93
Pajala 100 116 105 77 99 94 101 116 118 115
Piteå 100 99 100 93 95 97 96 97 93 93
Älvsbyn 100 97 94 107 99 113 106 101 104 105
Överkalix 100 100 100 80 85 77 73 67 65 ..
Övertorneå 100 119 111 97 92 116 143 118 143 143
Norrbottens län 100 100 100 93 95 96 98 97 96 95
Riket 100 99 100 95 97 97 99 99 98 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta