Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2021-09-30
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2020/2021.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Arjeplog 21 95,2 100,0 234,2
Arvidsjaur .. 81,8 89,1 237,2
Boden 250 81,2 89,6 223,5
Gällivare .. 86,9 92,0 241,0
Haparanda 108 63,0 73,1 192,2
Jokkmokk .. 75,6 87,8 234,6
Kalix .. 80,9 87,5 223,9
Kiruna .. 66,5 79,8 220,9
Luleå 795 82,3 90,8 234,9
Pajala .. 85,2 ~100 218,5
Piteå 426 85,9 94,6 231,3
Älvsbyn .. 87,6 93,3 209,3
Överkalix .. 63,0 74,1 206,5
Övertorneå .. 75,0 86,1 247,1
Norrbottens län 2 424 80,5 89,2 228,2
Riket 111 354 78,3 88,4 235,9
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2020/2021

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Arjeplog 62,5 71,4 61,1 84,6 84,2 77,4 82,1 100,0 95,2
Arvidsjaur 83,9 61,0 67,1 75,3 59,6 88,2 90,5 87,5 81,8
Boden 88,1 87,2 80,7 89,0 84,9 80,2 78,6 78,2 81,2
Gällivare 80,9 87,3 83,6 79,8 82,1 81,8 78,8 82,7 86,9
Haparanda 80,0 64,3 80,2 75,0 65,9 74,1 62,6 68,4 63,0
Jokkmokk 82,7 77,8 79,2 79,2 78,4 73,8 80,4 73,5 75,6
Kalix 81,5 80,3 80,0 67,5 73,3 85,3 77,7 81,2 80,9
Kiruna 71,0 78,3 81,3 79,3 76,6 73,9 74,3 77,7 66,5
Luleå 81,9 89,0 86,8 83,4 85,7 83,0 83,4 83,4 82,3
Pajala 88,6 73,7 87,7 75,4 74,5 69,2 64,6 75,4 85,2
Piteå 84,8 89,4 87,1 88,9 86,7 86,4 86,0 85,7 85,9
Älvsbyn 82,1 80,6 81,0 72,1 89,8 86,8 96,3 86,5 87,6
Överkalix 85,3 77,8 93,5 78,1 86,4 82,9 73,3 66,7 63,0
Övertorneå 62,0 59,7 70,4 74,6 81,6 69,0 73,5 83,9 75,0
Norrbottens län 81,7 83,2 83,4 81,9 82,2 81,1 80,8 81,9 80,5
Riket 77,0 77,4 77,0 78,1 80,2 80,1 75,5 78,9 78,3
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2020/2021. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Arjeplog 100 114 98 135 135 124 131 160 152
Arvidsjaur 100 73 80 90 71 105 108 104 97
Boden 100 99 92 101 96 91 89 89 92
Gällivare 100 108 103 99 101 101 97 102 107
Haparanda 100 80 100 94 82 93 78 86 79
Jokkmokk 100 94 96 96 95 89 97 89 91
Kalix 100 99 98 83 90 105 95 100 99
Kiruna 100 110 115 112 108 104 105 109 94
Luleå 100 109 106 102 105 101 102 102 100
Pajala 100 83 99 85 84 78 73 85 96
Piteå 100 105 103 105 102 102 101 101 101
Älvsbyn 100 98 99 88 109 106 117 105 107
Överkalix 100 91 110 92 101 97 86 78 74
Övertorneå 100 96 114 120 132 111 119 135 121
Norrbottens län 100 102 102 100 101 99 99 100 99
Riket 100 101 100 101 104 104 98 102 102

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta