Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Matematik åk …

Nationella prov, Matematik åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Matematik årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Kommun/Region Antal elever Muntlig kommunikation Tals inbördes relation, positionssystemet Förståelse för räknesätt Tid, volym Enkla problem Skriftliga räknemetoder, addition Skriftliga räknemetoder, subtraktion Mönster, matematiska likheter Huvudräkning och likhetstecknets betydelse
Arjeplog 24 87,5 79,2 83,3 75,0 70,8 79,2 50,0 87,5 79,2
Arvidsjaur 46 91,3 95,7 95,7 97,8 97,8 100,0 97,8 100,0 97,8
Boden 309 97,3 91,9 91,6 94,6 89,6 88,9 81,5 97,6 94,3
Gällivare 178 91,3 78,0 81,5 80,3 73,8 75,6 58,7 86,2 82,8
Haparanda 99 94,7 90,4 90,4 92,6 86,2 84,0 74,5 94,7 92,6
Jokkmokk 42 100,0 90,2 95,1 100,0 97,6 97,6 87,8 100,0 92,7
Kalix 139 96,3 89,7 91,9 93,4 91,2 92,6 86,7 97,1 94,9
Kiruna 253 87,9 79,6 84,7 85,9 76,4 87,1 66,3 90,4 87,2
Luleå 857 95,0 90,1 93,9 94,0 92,0 93,3 83,8 96,1 92,0
Pajala 60 96,6 84,7 96,6 88,1 91,5 84,7 66,1 94,9 83,1
Piteå 437 96,9 94,2 96,3 95,8 91,5 93,0 86,6 98,1 94,8
Älvsbyn 85 98,6 94,7 88,0 93,3 89,2 91,9 78,4 95,9 93,2
Överkalix 28 82,1 85,7 89,3 85,2 88,9 88,9 85,2 96,4 89,3
Övertorneå 34 90,6 71,9 84,4 78,1 81,3 87,5 81,3 87,5 78,1
Norrbottens län 2 591 94,6 88,9 91,7 92,1 88,3 90,2 79,8 95,3 91,4
Riket 121 691 93,1 86,3 90,4 88,8 86,2 89,3 79,2 94,3 91,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta