Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Svenska åk 3

Nationella prov, Svenska åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Svenska årskurs 3. Totalt antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Kommun/Region Antal elever Tala muntligt Läsa berättande text Läsa faktatext Enskild högläsning Enskilt textsamtal Skriva berättande text Stavning och inter- punktion Skriva faktatext
Arjeplog 24 100,0 79,2 91,7 87,5 100,0 91,7 91,7 79,2
Arvidsjaur 46 97,8 97,8 95,7 97,8 100,0 97,8 100,0 97,8
Boden 272 99,6 96,2 94,0 97,7 99,2 87,2 84,5 95,1
Gällivare 178 95,9 91,9 89,0 90,1 95,9 88,3 82,5 91,3
Haparanda 71 95,5 100,0 98,5 98,5 90,8 87,9 83,3 95,5
Jokkmokk 36 94,4 97,2 100,0 97,2 100,0 97,2 94,4 100,0
Kalix 135 96,2 93,2 93,2 89,5 97,0 95,5 94,7 94,0
Kiruna 238 92,3 91,8 94,9 97,0 97,9 85,8 86,6 97,0
Luleå 809 98,6 96,0 95,7 97,7 98,9 94,4 92,8 96,7
Pajala 55 96,3 94,4 96,3 98,1 100,0 92,6 90,7 94,4
Piteå 411 99,0 97,8 98,0 96,6 99,5 97,8 96,8 96,8
Älvsbyn 68 97,1 94,0 93,9 95,5 95,5 86,4 89,4 100,0
Överkalix 25 95,8 95,7 100,0 92,0 88,0 87,5 83,3 91,3
Övertorneå 33 100,0 96,8 93,5 100,0 100,0 96,8 96,8 96,8
Norrbottens län 2 401 97,6 95,4 95,3 96,3 98,3 92,5 91,0 95,9
Riket 104 304 97,8 94,5 94,6 95,4 97,0 91,5 90,3 94,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta