Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 16 248
Dorotea 13 691
Lycksele 1 658
Malå 4 651
Nordmaling 2 443
Norsjö 8 569
Robertsfors 5 908
Skellefteå 7 715
Sorsele 10 458
Storuman 11 524
Umeå 2 434
Vilhelmina 9 144
Vindeln 177
Vännäs 4 675
Åsele 11 515
Västerbottens län 7 387
Riket 3 314
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 9 029 9 813 9 283 9 594 10 630 11 912 11 627 10 598 11 771 14 400 16 248
Dorotea 12 386 15 171 14 315 10 478 11 833 13 084 14 454 13 161 13 106 16 410 13 691
Lycksele 4 669 4 651 5 204 4 433 4 252 1 191 2 146 2 188 1 472 1 829 1 658
Malå 4 702 4 490 4 804 4 485 4 843 4 943 5 002 5 439 5 976 4 809 4 651
Nordmaling 3 358 4 819 3 633 4 149 4 119 4 597 5 208 6 303 4 677 2 006 2 443
Norsjö 4 837 5 395 5 954 5 862 6 199 6 674 5 792 6 730 6 360 7 378 8 569
Robertsfors 3 110 3 765 3 479 3 648 4 394 4 770 4 570 5 055 5 054 5 622 5 908
Skellefteå 4 756 5 542 5 529 5 831 5 882 5 862 5 855 6 127 6 658 6 959 7 715
Sorsele 7 093 6 851 7 178 8 643 8 508 7 159 7 651 8 412 8 097 8 422 10 458
Storuman 7 743 8 024 7 567 7 511 8 978 9 283 10 865 10 601 11 137 12 324 11 524
Umeå 1 924 2 637 2 351 2 734 2 139 2 195 2 235 1 759 1 994 2 069 2 434
Vilhelmina 9 699 9 196 8 691 9 896 9 520 9 866 7 923 8 786 8 426 8 735 9 144
Vindeln 3 374 3 482 3 387 3 671 844 81 51 93 118 108 177
Vännäs 5 162 5 429 4 997 4 419 4 496 4 397 4 677 4 900 4 724 4 637 4 675
Åsele 8 502 10 087 9 266 8 653 9 636 9 706 10 267 11 572 11 351 12 444 11 515
Västerbottens län 6 023 6 623 6 376 6 267 6 418 6 381 6 555 6 782 6 728 7 210 7 387
Riket 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 100 3 165 3 314
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 100 109 103 106 118 132 129 117 130 159 180
Dorotea 100 122 116 85 96 106 117 106 106 132 111
Lycksele 100 100 111 95 91 26 46 47 32 39 36
Malå 100 95 102 95 103 105 106 116 127 102 99
Nordmaling 100 144 108 124 123 137 155 188 139 60 73
Norsjö 100 112 123 121 128 138 120 139 131 153 177
Robertsfors 100 121 112 117 141 153 147 163 163 181 190
Skellefteå 100 117 116 123 124 123 123 129 140 146 162
Sorsele 100 97 101 122 120 101 108 119 114 119 147
Storuman 100 104 98 97 116 120 140 137 144 159 149
Umeå 100 137 122 142 111 114 116 91 104 108 127
Vilhelmina 100 95 90 102 98 102 82 91 87 90 94
Vindeln 100 103 100 109 25 2 2 3 4 3 5
Vännäs 100 105 97 86 87 85 91 95 92 90 91
Åsele 100 119 109 102 113 114 121 136 134 146 135
Västerbottens län 100 110 106 104 107 106 109 113 112 120 123
Riket 100 102 102 102 104 102 103 105 106 109 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta