Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 14 400
Dorotea 16 411
Lycksele 1 829
Malå 4 809
Nordmaling 2 006
Norsjö 7 378
Robertsfors 5 622
Skellefteå 6 959
Sorsele 8 422
Storuman 12 324
Umeå 2 069
Vilhelmina 8 735
Vindeln 108
Vännäs 4 637
Åsele 12 444
Västerbottens län 7 210
Riket 3 170
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2011-2021. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 8 111 9 029 9 813 9 283 9 594 10 630 11 912 11 627 10 598 11 771 14 400
Dorotea 10 394 12 386 15 171 14 315 10 478 11 833 13 084 14 454 13 161 13 106 16 411
Lycksele 4 552 4 669 4 651 5 204 4 433 4 252 1 191 2 146 2 188 1 472 1 829
Malå 4 151 4 702 4 490 4 804 4 485 4 843 4 943 5 002 5 439 5 976 4 809
Nordmaling 3 344 3 358 4 819 3 633 4 149 4 119 4 597 5 208 6 303 4 677 2 006
Norsjö 4 838 4 837 5 395 5 954 5 862 6 199 6 674 5 792 6 730 6 360 7 378
Robertsfors 3 052 3 110 3 765 3 479 3 648 4 394 4 770 4 570 5 055 5 054 5 622
Skellefteå 5 182 4 756 5 542 5 529 5 831 5 882 5 862 5 855 6 127 6 658 6 959
Sorsele 6 704 7 093 6 851 7 178 8 643 8 508 7 159 7 651 8 412 8 097 8 422
Storuman 7 722 7 743 8 024 7 567 7 511 8 978 9 283 10 865 10 601 11 137 12 324
Umeå 2 049 1 924 2 637 2 351 2 734 2 139 2 195 2 235 1 759 1 994 2 069
Vilhelmina 7 920 9 699 9 196 8 691 9 896 9 520 9 866 7 923 8 786 8 426 8 735
Vindeln 3 650 3 374 3 482 3 387 3 671 844 81 51 93 118 108
Vännäs 4 038 5 162 5 429 4 997 4 419 4 496 4 397 4 677 4 900 4 724 4 637
Åsele 11 972 8 502 10 087 9 266 8 653 9 636 9 706 10 267 11 572 11 351 12 444
Västerbottens län 5 845 6 023 6 623 6 376 6 267 6 418 6 381 6 555 6 782 6 728 7 210
Riket 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 100 3 170
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 100 111 121 114 118 131 147 143 131 145 178
Dorotea 100 119 146 138 101 114 126 139 127 126 158
Lycksele 100 103 102 114 97 93 26 47 48 32 40
Malå 100 113 108 116 108 117 119 121 131 144 116
Nordmaling 100 100 144 109 124 123 137 156 188 140 60
Norsjö 100 100 112 123 121 128 138 120 139 131 153
Robertsfors 100 102 123 114 120 144 156 150 166 166 184
Skellefteå 100 92 107 107 113 114 113 113 118 128 134
Sorsele 100 106 102 107 129 127 107 114 125 121 126
Storuman 100 100 104 98 97 116 120 141 137 144 160
Umeå 100 94 129 115 133 104 107 109 86 97 101
Vilhelmina 100 122 116 110 125 120 125 100 111 106 110
Vindeln 100 92 95 93 101 23 2 1 3 3 3
Vännäs 100 128 134 124 109 111 109 116 121 117 115
Åsele 100 71 84 77 72 80 81 86 97 95 104
Västerbottens län 100 103 113 109 107 110 109 112 116 115 123
Riket 100 92 94 94 94 95 94 95 97 98 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta