Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 9 282
Dorotea 11 293
Lycksele 6 172
Malå 8 678
Nordmaling 6 113
Norsjö 6 736
Robertsfors 6 740
Skellefteå 7 669
Sorsele 10 459
Storuman 7 218
Umeå 5 687
Vilhelmina 7 045
Vindeln 7 433
Vännäs 3 996
Åsele 9 793
Västerbottens län 7 621
Riket 5 884
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 8 246 8 236 8 020 8 073 6 522 6 120 7 838 9 878 8 545 9 279 9 282
Dorotea 8 571 7 980 7 804 7 601 7 876 8 371 9 384 8 778 10 114 9 725 11 293
Lycksele 6 123 6 273 5 113 5 030 4 856 5 555 5 704 5 591 6 063 6 933 6 172
Malå 6 565 7 099 6 628 7 187 6 951 7 161 7 884 8 134 10 659 9 039 8 678
Nordmaling 4 017 3 650 4 110 4 209 4 801 4 835 5 314 4 800 4 972 5 675 6 113
Norsjö 5 773 4 968 4 957 4 499 4 709 5 738 5 574 5 933 6 477 6 637 6 736
Robertsfors 4 081 3 970 4 109 4 231 4 182 4 564 5 306 5 274 4 944 5 799 6 740
Skellefteå 6 209 6 297 6 013 6 078 6 709 6 621 6 863 6 856 6 919 7 540 7 669
Sorsele 8 277 9 232 11 703 11 511 11 722 12 262 8 981 9 098 9 541 9 469 10 459
Storuman 4 759 5 241 5 550 6 566 6 601 6 335 7 205 7 290 7 107 8 983 7 218
Umeå 4 064 3 889 4 032 3 720 3 935 3 942 4 731 5 152 5 303 5 458 5 687
Vilhelmina 6 757 7 227 8 258 5 670 5 283 6 200 6 589 7 183 6 518 6 175 7 045
Vindeln 8 309 6 548 5 829 4 619 5 873 6 126 5 952 5 978 5 944 5 856 7 433
Vännäs 3 075 2 624 2 882 3 187 3 273 3 586 4 044 4 898 3 722 3 574 3 996
Åsele 9 025 7 882 8 441 8 557 8 889 10 125 9 904 9 264 8 749 8 897 9 793
Västerbottens län 6 257 6 074 6 230 6 049 6 146 6 503 6 752 6 941 7 038 7 269 7 621
Riket 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 186 5 447 5 884
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 100 100 97 98 79 74 95 120 104 113 113
Dorotea 100 93 91 89 92 98 109 102 118 113 132
Lycksele 100 102 84 82 79 91 93 91 99 113 101
Malå 100 108 101 109 106 109 120 124 162 138 132
Nordmaling 100 91 102 105 120 120 132 119 124 141 152
Norsjö 100 86 86 78 82 99 97 103 112 115 117
Robertsfors 100 97 101 104 102 112 130 129 121 142 165
Skellefteå 100 101 97 98 108 107 111 110 111 121 124
Sorsele 100 112 141 139 142 148 109 110 115 114 126
Storuman 100 110 117 138 139 133 151 153 149 189 152
Umeå 100 96 99 92 97 97 116 127 130 134 140
Vilhelmina 100 107 122 84 78 92 98 106 96 91 104
Vindeln 100 79 70 56 71 74 72 72 72 70 89
Vännäs 100 85 94 104 106 117 131 159 121 116 130
Åsele 100 87 94 95 98 112 110 103 97 99 109
Västerbottens län 100 97 100 97 98 104 108 111 112 116 122
Riket 100 100 102 102 106 109 114 117 121 127 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta