Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 9 279
Dorotea 9 725
Lycksele 6 933
Malå 9 039
Nordmaling 5 675
Norsjö 6 637
Robertsfors 5 799
Skellefteå 7 540
Sorsele 9 469
Storuman 8 983
Umeå 5 458
Vilhelmina 6 175
Vindeln 5 856
Vännäs 3 574
Åsele 8 897
Västerbottens län 7 269
Riket 5 455
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2011-2021. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 8 738 8 246 8 236 8 020 8 073 6 522 6 120 7 838 9 878 8 545 9 279
Dorotea 8 780 8 571 7 980 7 804 7 601 7 876 8 371 9 384 8 778 10 114 9 725
Lycksele 6 889 6 123 6 273 5 113 5 030 4 856 5 555 5 704 5 591 6 063 6 933
Malå 7 804 6 565 7 099 6 628 7 187 6 951 7 161 7 884 8 134 10 659 9 039
Nordmaling 3 809 4 017 3 650 4 110 4 209 4 801 4 835 5 314 4 800 4 972 5 675
Norsjö 5 309 5 773 4 968 4 957 4 499 4 709 5 738 5 574 5 933 6 477 6 637
Robertsfors 4 020 4 081 3 970 4 109 4 231 4 182 4 564 5 306 5 274 4 944 5 799
Skellefteå 6 155 6 209 6 297 6 013 6 078 6 709 6 621 6 863 6 856 6 919 7 540
Sorsele 8 432 8 277 9 232 11 703 11 511 11 722 12 262 8 981 9 098 9 541 9 469
Storuman 5 226 4 759 5 241 5 550 6 566 6 601 6 335 7 205 7 290 7 107 8 983
Umeå 4 036 4 064 3 889 4 032 3 720 3 935 3 942 4 731 5 152 5 303 5 458
Vilhelmina 6 378 6 757 7 227 8 258 5 670 5 283 6 200 6 589 7 183 6 518 6 175
Vindeln 7 369 8 309 6 548 5 829 4 619 5 873 6 126 5 952 5 978 5 944 5 856
Vännäs 2 474 3 075 2 624 2 882 3 187 3 273 3 586 4 044 4 898 3 722 3 574
Åsele 7 879 9 025 7 882 8 441 8 557 8 889 10 125 9 904 9 264 8 749 8 897
Västerbottens län 6 220 6 257 6 074 6 230 6 049 6 146 6 503 6 752 6 941 7 038 7 269
Riket 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 186 5 455
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 100 94 94 92 92 75 70 90 113 98 106
Dorotea 100 98 91 89 87 90 95 107 100 115 111
Lycksele 100 89 91 74 73 70 81 83 81 88 101
Malå 100 84 91 85 92 89 92 101 104 137 116
Nordmaling 100 105 96 108 111 126 127 140 126 131 149
Norsjö 100 109 94 93 85 89 108 105 112 122 125
Robertsfors 100 102 99 102 105 104 114 132 131 123 144
Skellefteå 100 101 102 98 99 109 108 112 111 112 122
Sorsele 100 98 109 139 137 139 145 107 108 113 112
Storuman 100 91 100 106 126 126 121 138 139 136 172
Umeå 100 101 96 100 92 97 98 117 128 131 135
Vilhelmina 100 106 113 129 89 83 97 103 113 102 97
Vindeln 100 113 89 79 63 80 83 81 81 81 79
Vännäs 100 124 106 116 129 132 145 163 198 150 144
Åsele 100 115 100 107 109 113 129 126 118 111 113
Västerbottens län 100 101 98 100 97 99 105 109 112 113 117
Riket 100 103 103 105 105 109 113 117 121 125 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta