Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 3 282
Dorotea 971
Lycksele 2 038
Malå 4 540
Nordmaling 4 172
Norsjö 1 836
Robertsfors 1 360
Skellefteå 2 468
Sorsele 2 464
Storuman 1 558
Umeå 1 084
Vilhelmina 2 659
Vindeln 1 887
Vännäs 1 978
Åsele 1 944
Västerbottens län 2 283
Riket 1 769
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2011-2021. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 1 483 1 023 777 3 046 6 312 13 802 10 251 5 632 1 586 1 094 3 282
Dorotea 4 463 7 135 8 708 8 483 8 263 12 355 9 398 6 511 2 066 642 971
Lycksele 2 679 2 199 1 999 2 341 2 524 3 777 3 428 2 509 2 198 2 488 2 038
Malå 1 608 1 439 2 510 6 510 9 196 13 575 12 337 9 090 7 260 5 236 4 540
Nordmaling 3 331 5 183 5 438 5 299 6 154 10 693 8 442 6 660 4 703 4 055 4 172
Norsjö 7 040 7 354 6 558 7 977 7 374 10 131 8 649 6 426 4 391 2 107 1 836
Robertsfors 1 563 1 740 1 966 2 251 3 721 8 001 6 584 3 157 1 898 1 277 1 360
Skellefteå 1 835 1 904 1 919 1 930 2 453 3 240 3 054 2 737 2 300 1 843 2 468
Sorsele 12 973 9 122 6 207 6 711 9 696 12 070 8 200 5 132 3 120 2 546 2 464
Storuman 2 392 2 610 3 014 3 202 4 110 7 889 5 163 3 098 1 953 1 768 1 558
Umeå 1 214 1 483 1 395 1 218 1 808 3 084 2 528 1 942 1 696 1 253 1 084
Vilhelmina 2 199 3 255 3 329 3 118 3 339 4 957 6 918 4 770 3 934 2 845 2 659
Vindeln 589 1 388 2 264 3 195 5 006 11 180 7 543 4 269 2 616 1 954 1 887
Vännäs 1 720 872 585 3 369 3 975 10 783 5 362 3 403 3 540 2 642 1 978
Åsele 9 797 12 206 15 967 12 727 13 519 22 317 15 675 10 280 5 964 3 291 1 944
Västerbottens län 3 659 3 928 4 176 4 758 5 830 9 857 7 569 5 041 3 282 2 336 2 283
Riket 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 879 1 769
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 100 69 52 205 426 931 691 380 107 74 221
Dorotea 100 160 195 190 185 277 211 146 46 14 22
Lycksele 100 82 75 87 94 141 128 94 82 93 76
Malå 100 89 156 405 572 844 767 565 451 326 282
Nordmaling 100 156 163 159 185 321 253 200 141 122 125
Norsjö 100 104 93 113 105 144 123 91 62 30 26
Robertsfors 100 111 126 144 238 512 421 202 121 82 87
Skellefteå 100 104 105 105 134 177 166 149 125 100 135
Sorsele 100 70 48 52 75 93 63 40 24 20 19
Storuman 100 109 126 134 172 330 216 130 82 74 65
Umeå 100 122 115 100 149 254 208 160 140 103 89
Vilhelmina 100 148 151 142 152 225 315 217 179 129 121
Vindeln 100 236 384 542 850 1 898 1 281 725 444 332 320
Vännäs 100 51 34 196 231 627 312 198 206 154 115
Åsele 100 125 163 130 138 228 160 105 61 34 20
Västerbottens län 100 107 114 130 159 269 207 138 90 64 62
Riket 100 110 121 143 196 342 284 206 152 117 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta