Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 2 893
Dorotea 770
Lycksele 1 770
Malå 3 244
Nordmaling 3 517
Norsjö 1 482
Robertsfors 1 230
Skellefteå 1 693
Sorsele 1 489
Storuman 938
Umeå 988
Vilhelmina 2 012
Vindeln 1 603
Vännäs 1 609
Åsele 1 405
Västerbottens län 1 776
Riket 1 541
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 1 023 777 3 046 6 312 13 802 10 251 5 632 1 586 1 094 3 282 2 893
Dorotea 7 135 8 708 8 483 8 263 12 355 9 398 6 511 2 066 642 971 770
Lycksele 2 199 1 999 2 341 2 524 3 777 3 428 2 509 2 198 2 488 2 038 1 770
Malå 1 439 2 510 6 510 9 196 13 575 12 337 9 090 7 260 5 236 4 540 3 244
Nordmaling 5 183 5 438 5 299 6 154 10 693 8 442 6 660 4 703 4 055 4 172 3 517
Norsjö 7 354 6 558 7 977 7 374 10 131 8 649 6 426 4 391 2 107 1 836 1 482
Robertsfors 1 740 1 966 2 251 3 721 8 001 6 584 3 157 1 898 1 277 1 360 1 230
Skellefteå 1 904 1 919 1 930 2 453 3 240 3 054 2 737 2 300 1 843 2 468 1 693
Sorsele 9 122 6 207 6 711 9 696 12 070 8 200 5 132 3 120 2 546 2 464 1 489
Storuman 2 610 3 014 3 202 4 110 7 889 5 163 3 098 1 953 1 768 1 558 938
Umeå 1 483 1 395 1 218 1 808 3 084 2 528 1 942 1 696 1 253 1 084 988
Vilhelmina 3 255 3 329 3 118 3 339 4 957 6 918 4 770 3 934 2 845 2 659 2 012
Vindeln 1 388 2 264 3 195 5 006 11 180 7 543 4 269 2 616 1 954 1 887 1 603
Vännäs 872 585 3 369 3 975 10 783 5 362 3 403 3 540 2 642 1 978 1 609
Åsele 12 206 15 967 12 727 13 519 22 317 15 675 10 280 5 964 3 291 1 944 1 405
Västerbottens län 3 928 4 176 4 758 5 830 9 857 7 569 5 041 3 282 2 336 2 283 1 776
Riket 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 879 1 766 1 541
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 100 76 298 617 1 349 1 002 551 155 107 321 283
Dorotea 100 122 119 116 173 132 91 29 9 14 11
Lycksele 100 91 106 115 172 156 114 100 113 93 81
Malå 100 174 452 639 943 857 632 505 364 315 225
Nordmaling 100 105 102 119 206 163 128 91 78 80 68
Norsjö 100 89 108 100 138 118 87 60 29 25 20
Robertsfors 100 113 129 214 460 378 181 109 73 78 71
Skellefteå 100 101 101 129 170 160 144 121 97 130 89
Sorsele 100 68 74 106 132 90 56 34 28 27 16
Storuman 100 115 123 157 302 198 119 75 68 60 36
Umeå 100 94 82 122 208 170 131 114 85 73 67
Vilhelmina 100 102 96 103 152 213 147 121 87 82 62
Vindeln 100 163 230 361 805 543 308 188 141 136 115
Vännäs 100 67 386 456 1 237 615 390 406 303 227 184
Åsele 100 131 104 111 183 128 84 49 27 16 12
Västerbottens län 100 106 121 148 251 193 128 84 59 58 45
Riket 100 111 130 179 312 259 187 139 107 100 87

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta