Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 1 906
Dorotea 6 001
Lycksele 4 817
Malå 4 315
Nordmaling 6 370
Norsjö 5 119
Robertsfors 2 614
Skellefteå 3 832
Sorsele 3 286
Storuman 4 165
Umeå 4 532
Vilhelmina 6 344
Vindeln 4 261
Vännäs 4 244
Åsele 1 863
Västerbottens län 4 245
Riket 4 824
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2011-2021. Kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 1 961 2 281 2 421 2 565 2 477 2 802 4 375 3 147 2 857 2 443 1 906
Dorotea 4 817 3 732 4 522 3 571 3 171 4 489 4 239 6 085 5 703 5 579 6 001
Lycksele 4 130 4 620 4 826 4 947 4 831 4 644 5 080 5 454 5 498 5 019 4 817
Malå 2 196 3 422 3 468 4 043 5 749 5 373 3 533 4 182 4 342 3 624 4 315
Nordmaling 4 097 3 129 3 204 3 114 3 243 3 269 4 488 6 290 6 497 5 377 6 370
Norsjö 1 574 1 121 1 423 1 857 2 171 2 472 3 337 3 975 3 648 4 266 5 119
Robertsfors 2 352 2 622 2 836 3 081 2 767 3 061 3 146 3 152 2 759 3 012 2 614
Skellefteå 3 378 3 426 3 497 3 655 3 623 3 808 3 879 4 294 4 382 4 335 3 832
Sorsele 1 547 7 542 7 172 6 795 5 328 4 745 5 351 3 684 5 377 4 720 3 286
Storuman 2 758 2 957 2 731 2 546 2 584 2 913 3 239 3 319 3 564 3 219 4 165
Umeå 4 176 4 414 4 443 4 344 4 183 4 056 3 961 4 008 4 164 4 406 4 532
Vilhelmina 2 641 2 928 3 296 3 922 5 447 6 302 5 134 5 945 6 160 6 440 6 344
Vindeln 2 397 1 943 2 228 2 894 2 307 2 448 2 886 3 314 4 075 4 338 4 261
Vännäs 2 370 2 807 2 411 2 499 2 903 3 004 3 897 4 924 4 697 4 259 4 244
Åsele 1 822 1 946 2 022 2 861 4 948 4 191 4 118 4 248 3 782 2 470 1 863
Västerbottens län 2 814 3 259 3 367 3 513 3 715 3 838 4 044 4 401 4 500 4 234 4 245
Riket 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682 4 824
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 100 116 123 131 126 143 223 160 146 125 97
Dorotea 100 77 94 74 66 93 88 126 118 116 125
Lycksele 100 112 117 120 117 112 123 132 133 122 117
Malå 100 156 158 184 262 245 161 190 198 165 197
Nordmaling 100 76 78 76 79 80 110 154 159 131 155
Norsjö 100 71 90 118 138 157 212 253 232 271 325
Robertsfors 100 111 121 131 118 130 134 134 117 128 111
Skellefteå 100 101 104 108 107 113 115 127 130 128 113
Sorsele 100 488 464 439 344 307 346 238 348 305 212
Storuman 100 107 99 92 94 106 117 120 129 117 151
Umeå 100 106 106 104 100 97 95 96 100 106 109
Vilhelmina 100 111 125 149 206 239 194 225 233 244 240
Vindeln 100 81 93 121 96 102 120 138 170 181 178
Vännäs 100 118 102 105 122 127 164 208 198 180 179
Åsele 100 107 111 157 272 230 226 233 208 136 102
Västerbottens län 100 116 120 125 132 136 144 156 160 150 151
Riket 100 105 109 113 118 122 129 137 145 150 154

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta