Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 2 932
Dorotea 8 316
Lycksele 4 451
Malå 4 767
Nordmaling 6 708
Norsjö 5 441
Robertsfors 2 788
Skellefteå 3 972
Sorsele 3 072
Storuman 4 140
Umeå 4 641
Vilhelmina 8 117
Vindeln 4 511
Vännäs 4 667
Åsele 3 015
Västerbottens län 4 769
Riket 4 976
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 2 281 2 421 2 565 2 477 2 802 4 375 3 147 2 857 2 443 1 906 2 932
Dorotea 3 732 4 522 3 571 3 171 4 489 4 239 6 085 5 703 5 579 6 002 8 316
Lycksele 4 620 4 826 4 947 4 831 4 644 5 080 5 454 5 498 5 019 4 817 4 451
Malå 3 422 3 468 4 043 5 749 5 373 3 533 4 182 4 342 3 624 4 315 4 767
Nordmaling 3 129 3 204 3 114 3 243 3 269 4 488 6 290 6 497 5 377 6 370 6 708
Norsjö 1 121 1 423 1 857 2 171 2 472 3 337 3 975 3 648 4 266 5 119 5 441
Robertsfors 2 622 2 836 3 081 2 767 3 061 3 146 3 152 2 759 3 012 2 614 2 788
Skellefteå 3 426 3 497 3 655 3 623 3 808 3 879 4 294 4 382 4 335 3 832 3 972
Sorsele 7 542 7 172 6 795 5 328 4 745 5 351 3 684 5 377 4 720 3 286 3 072
Storuman 2 957 2 731 2 546 2 584 2 913 3 239 3 319 3 564 3 219 4 165 4 140
Umeå 4 414 4 443 4 344 4 183 4 056 3 961 4 008 4 164 4 406 4 532 4 641
Vilhelmina 2 928 3 296 3 922 5 447 6 302 5 134 5 945 6 160 6 440 6 344 8 117
Vindeln 1 943 2 228 2 894 2 307 2 448 2 886 3 314 4 075 4 338 4 261 4 511
Vännäs 2 807 2 411 2 499 2 903 3 004 3 897 4 924 4 697 4 259 4 244 4 667
Åsele 1 946 2 022 2 861 4 948 4 191 4 118 4 248 3 782 2 470 1 863 3 015
Västerbottens län 3 259 3 367 3 513 3 715 3 838 4 044 4 401 4 500 4 234 4 245 4 769
Riket 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682 4 825 4 976
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 100 106 112 109 123 192 138 125 107 84 129
Dorotea 100 121 96 85 120 114 163 153 149 161 223
Lycksele 100 104 107 105 101 110 118 119 109 104 96
Malå 100 101 118 168 157 103 122 127 106 126 139
Nordmaling 100 102 100 104 104 143 201 208 172 204 214
Norsjö 100 127 166 194 221 298 355 325 381 457 485
Robertsfors 100 108 118 106 117 120 120 105 115 100 106
Skellefteå 100 102 107 106 111 113 125 128 127 112 116
Sorsele 100 95 90 71 63 71 49 71 63 44 41
Storuman 100 92 86 87 99 110 112 121 109 141 140
Umeå 100 101 98 95 92 90 91 94 100 103 105
Vilhelmina 100 113 134 186 215 175 203 210 220 217 277
Vindeln 100 115 149 119 126 149 171 210 223 219 232
Vännäs 100 86 89 103 107 139 175 167 152 151 166
Åsele 100 104 147 254 215 212 218 194 127 96 155
Västerbottens län 100 103 108 114 118 124 135 138 130 130 146
Riket 100 104 107 113 117 123 131 138 142 147 151

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta