Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2022. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Bjurholm 171 551
Dorotea 172 887
Lycksele 223 113
Malå 149 318
Nordmaling 168 722
Norsjö 144 843
Robertsfors 141 181
Skellefteå 143 766
Sorsele 176 845
Storuman 257 764
Umeå 145 040
Vilhelmina 263 389
Vindeln 171 074
Vännäs 178 537
Åsele 169 378
Västerbottens län 178 494
Riket 146 174
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2012-2022. Kronor per elev

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 129 472 137 572 138 923 125 480 120 615 131 855 133 313 145 790 156 162 162 258 171 551
Dorotea 130 900 123 708 128 522 133 653 183 929 192 617 162 612 173 090 144 451 148 286 172 887
Lycksele 155 334 160 194 170 338 164 002 170 667 168 236 173 248 188 813 194 686 207 079 223 113
Malå 123 511 120 077 138 298 130 945 153 110 140 964 151 946 149 932 157 137 152 070 149 318
Nordmaling 126 067 129 435 129 706 137 560 143 067 142 597 136 952 145 903 152 856 163 694 168 722
Norsjö 115 082 118 454 134 798 135 803 136 736 129 994 133 497 133 340 130 579 145 084 144 843
Robertsfors - 140 537 136 373 133 738 138 329 128 112 140 116 143 432 142 315 149 655 141 181
Skellefteå 98 741 105 320 114 841 120 556 129 961 129 239 132 706 133 520 133 021 136 208 143 766
Sorsele 109 594 135 360 134 932 139 765 145 455 130 870 148 680 163 690 195 167 173 918 176 845
Storuman 163 465 170 158 159 719 174 725 187 432 201 860 214 262 228 180 228 604 225 470 257 764
Umeå 115 325 117 442 123 460 129 949 133 914 130 940 144 817 143 944 140 792 143 395 145 040
Vilhelmina 158 146 149 078 157 115 166 199 164 098 165 702 190 699 195 007 215 645 215 875 263 389
Vindeln 125 129 130 240 136 114 156 902 167 925 156 311 161 633 158 841 160 682 164 263 171 074
Vännäs - 144 664 143 047 136 374 140 104 126 005 130 417 150 644 153 330 156 837 178 537
Åsele 112 400 103 418 106 967 111 566 125 544 134 174 132 321 152 534 140 190 160 659 169 378
Västerbottens län 127 936 132 377 136 877 139 815 149 392 147 298 152 481 160 444 163 041 166 983 178 494
Riket 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 129 353 132 688 135 959 137 804 141 334 146 174
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 100 106 107 97 93 102 103 113 121 125 133
Dorotea 100 95 98 102 141 147 124 132 110 113 132
Lycksele 100 103 110 106 110 108 112 122 125 133 144
Malå 100 97 112 106 124 114 123 121 127 123 121
Nordmaling 100 103 103 109 113 113 109 116 121 130 134
Norsjö 100 103 117 118 119 113 116 116 113 126 126
Robertsfors - 100 97 95 98 91 100 102 101 106 100
Skellefteå 100 107 116 122 132 131 134 135 135 138 146
Sorsele 100 124 123 128 133 119 136 149 178 159 161
Storuman 100 104 98 107 115 123 131 140 140 138 158
Umeå 100 102 107 113 116 114 126 125 122 124 126
Vilhelmina 100 94 99 105 104 105 121 123 136 137 167
Vindeln 100 104 109 125 134 125 129 127 128 131 137
Vännäs - 100 99 94 97 87 90 104 106 108 123
Åsele 100 92 95 99 112 119 118 136 125 143 151
Västerbottens län 100 103 107 109 117 115 119 125 127 131 140
Riket 100 105 109 111 116 117 120 123 125 128 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta