Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2021. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Bjurholm 162 258
Dorotea 148 302
Lycksele 207 079
Malå 152 070
Nordmaling 163 694
Norsjö 145 084
Robertsfors 149 655
Skellefteå 136 208
Sorsele 173 918
Storuman 225 470
Umeå 143 395
Vilhelmina 215 875
Vindeln 164 263
Vännäs 156 837
Åsele 160 659
Västerbottens län 166 985
Riket 141 447
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2011-2021. Kronor per elev

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm - 129 472 137 572 138 923 125 480 120 615 131 855 133 313 145 790 156 162 162 258
Dorotea - 130 900 123 708 128 522 133 653 183 929 192 617 162 612 173 090 144 451 148 302
Lycksele 138 635 155 334 160 194 170 338 164 002 170 667 168 236 173 248 188 813 194 686 207 079
Malå 109 280 123 511 120 077 138 298 130 945 153 110 140 964 151 946 149 932 157 137 152 070
Nordmaling 115 537 126 067 129 435 129 706 137 560 143 067 142 597 136 952 145 903 152 856 163 694
Norsjö 111 836 115 082 118 454 134 798 135 803 136 736 129 994 133 497 133 340 130 579 145 084
Robertsfors - - 140 537 136 373 133 738 138 329 128 112 140 116 143 432 142 315 149 655
Skellefteå 90 782 98 741 105 320 114 841 120 556 129 961 129 239 132 706 133 520 133 021 136 208
Sorsele 94 121 109 594 135 360 134 932 139 765 145 455 130 870 148 680 163 690 195 167 173 918
Storuman - 163 465 170 158 159 719 174 725 187 432 201 860 214 262 228 180 228 604 225 470
Umeå 106 201 115 325 117 442 123 460 129 949 133 914 130 940 144 817 143 944 140 792 143 395
Vilhelmina 149 516 158 146 149 078 157 115 166 199 164 098 165 702 190 699 195 007 215 645 215 875
Vindeln 119 076 125 129 130 240 136 114 156 902 167 925 156 311 161 633 158 841 160 682 164 263
Vännäs 103 410 - 144 664 143 047 136 374 140 104 126 005 130 417 150 644 153 330 156 837
Åsele 101 325 112 400 103 418 106 967 111 566 125 544 134 174 132 321 152 534 140 190 160 659
Västerbottens län 112 702 127 936 132 377 136 877 139 815 149 392 147 298 152 481 160 444 163 041 166 985
Riket 107 229 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 129 353 132 688 135 959 137 804 141 447
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm - 100 106 107 97 93 102 103 113 121 125
Dorotea - 100 95 98 102 141 147 124 132 110 113
Lycksele 100 112 116 123 118 123 121 125 136 140 149
Malå 100 113 110 127 120 140 129 139 137 144 139
Nordmaling 100 109 112 112 119 124 123 119 126 132 142
Norsjö 100 103 106 121 121 122 116 119 119 117 130
Robertsfors - - 100 97 95 98 91 100 102 101 106
Skellefteå 100 109 116 127 133 143 142 146 147 147 150
Sorsele 100 116 144 143 148 155 139 158 174 207 185
Storuman - 100 104 98 107 115 123 131 140 140 138
Umeå 100 109 111 116 122 126 123 136 136 133 135
Vilhelmina 100 106 100 105 111 110 111 128 130 144 144
Vindeln 100 105 109 114 132 141 131 136 133 135 138
Vännäs 100 - 140 138 132 135 122 126 146 148 152
Åsele 100 111 102 106 110 124 132 131 151 138 159
Västerbottens län 100 114 117 121 124 133 131 135 142 145 148
Riket 100 103 108 112 115 120 121 124 127 129 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta