Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Kulturverksamhet

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 968
Dorotea 1 600
Lycksele 1 906
Malå 1 835
Nordmaling 1 015
Norsjö 1 530
Robertsfors 1 337
Skellefteå 2 018
Sorsele 2 016
Storuman 2 052
Umeå 2 886
Vilhelmina 1 045
Vindeln 849
Vännäs 1 174
Åsele 1 966
Västerbottens län 1 613
Riket 1 411
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 849 928 896 905 943 938 1 006 971 940 815 968
Dorotea 1 327 1 376 1 596 1 446 1 343 1 407 970 1 130 1 335 1 179 1 600
Lycksele 1 272 1 297 1 190 1 212 1 214 1 155 1 518 1 748 1 682 1 757 1 906
Malå 904 1 368 1 357 1 391 1 463 1 664 1 552 1 693 1 652 1 727 1 835
Nordmaling 755 838 783 764 913 901 930 920 931 970 1 015
Norsjö 1 093 1 122 1 126 1 088 1 215 1 077 1 116 1 249 1 635 1 483 1 530
Robertsfors 896 1 027 1 118 1 128 982 1 100 1 157 1 261 1 178 1 290 1 337
Skellefteå 1 488 1 548 1 605 1 581 1 572 1 556 1 580 1 454 1 412 1 693 2 018
Sorsele 1 398 958 1 118 1 176 1 674 1 303 1 441 1 832 1 723 1 709 2 016
Storuman 904 947 1 241 1 289 1 395 1 503 1 860 2 179 2 359 2 670 2 052
Umeå 2 109 2 522 3 037 2 865 2 850 2 541 2 603 2 755 2 667 2 727 2 886
Vilhelmina 1 313 1 246 1 232 1 298 1 129 1 061 1 103 1 134 1 082 944 1 045
Vindeln 971 993 1 040 1 040 1 001 1 046 1 003 1 097 1 069 1 070 849
Vännäs 872 910 981 984 1 047 1 026 1 029 1 074 1 054 1 096 1 174
Åsele 1 789 1 759 2 103 1 928 1 754 1 692 1 807 2 135 1 934 2 017 1 966
Västerbottens län 1 196 1 256 1 362 1 340 1 366 1 331 1 378 1 509 1 510 1 543 1 613
Riket 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 273 1 314 1 294 1 327 1 411
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 100 109 106 107 111 110 119 114 111 96 114
Dorotea 100 104 120 109 101 106 73 85 101 89 121
Lycksele 100 102 94 95 95 91 119 137 132 138 150
Malå 100 151 150 154 162 184 172 187 183 191 203
Nordmaling 100 111 104 101 121 119 123 122 123 128 134
Norsjö 100 103 103 100 111 99 102 114 150 136 140
Robertsfors 100 115 125 126 110 123 129 141 132 144 149
Skellefteå 100 104 108 106 106 105 106 98 95 114 136
Sorsele 100 69 80 84 120 93 103 131 123 122 144
Storuman 100 105 137 143 154 166 206 241 261 295 227
Umeå 100 120 144 136 135 120 123 131 126 129 137
Vilhelmina 100 95 94 99 86 81 84 86 82 72 80
Vindeln 100 102 107 107 103 108 103 113 110 110 87
Vännäs 100 104 113 113 120 118 118 123 121 126 135
Åsele 100 98 118 108 98 95 101 119 108 113 110
Västerbottens län 100 105 114 112 114 111 115 126 126 129 135
Riket 100 101 104 105 110 112 115 119 117 120 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta