Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 1 836
Dorotea 4 400
Lycksele 2 963
Malå 914
Nordmaling 2 009
Norsjö 3 049
Robertsfors 1 335
Skellefteå 3 276
Sorsele 1 759
Storuman 2 884
Umeå 2 885
Vilhelmina 1 913
Vindeln 2 074
Vännäs 1 828
Åsele 2 485
Västerbottens län 2 374
Riket 2 008
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 1 083 1 207 1 244 1 265 1 227 1 664 1 684 1 486 1 119 1 291 1 836
Dorotea 3 213 2 990 2 900 2 147 2 392 2 619 3 298 2 800 2 019 3 778 4 400
Lycksele 2 178 2 160 2 088 2 207 2 170 2 305 2 455 2 347 2 569 2 538 2 963
Malå 1 429 1 481 1 778 1 720 1 848 1 285 909 941 690 817 914
Nordmaling 1 678 1 712 1 760 1 758 1 940 1 692 1 729 1 827 1 817 1 804 2 009
Norsjö 2 894 2 757 2 732 2 609 2 858 3 198 2 658 2 784 2 384 2 359 3 049
Robertsfors 1 286 1 305 1 391 1 271 1 369 1 412 1 545 1 349 1 281 1 260 1 335
Skellefteå 3 178 3 038 3 210 3 078 3 255 3 518 3 582 3 423 3 253 3 248 3 276
Sorsele 1 366 480 538 570 1 041 2 106 2 052 2 032 1 853 1 869 1 759
Storuman 2 086 1 555 2 364 2 300 2 425 2 708 3 180 3 139 2 624 2 450 2 884
Umeå 2 061 2 056 2 030 2 190 2 518 2 693 2 719 2 564 2 435 2 626 2 885
Vilhelmina 2 233 1 957 1 746 1 748 1 774 1 795 1 946 1 917 1 847 1 878 1 913
Vindeln 1 543 1 481 1 472 1 629 1 559 1 667 1 692 1 743 1 848 1 812 2 074
Vännäs 1 231 1 439 1 401 1 467 1 488 1 520 1 672 1 690 1 572 1 566 1 828
Åsele 2 394 2 551 2 610 2 712 3 629 2 867 2 854 2 442 2 482 2 499 2 485
Västerbottens län 1 990 1 878 1 951 1 911 2 100 2 203 2 265 2 166 1 986 2 120 2 374
Riket 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 751 1 766 1 795 1 837 2 008
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 100 111 115 117 113 154 156 137 103 119 169
Dorotea 100 93 90 67 74 82 103 87 63 118 137
Lycksele 100 99 96 101 100 106 113 108 118 117 136
Malå 100 104 124 120 129 90 64 66 48 57 64
Nordmaling 100 102 105 105 116 101 103 109 108 107 120
Norsjö 100 95 94 90 99 111 92 96 82 82 105
Robertsfors 100 101 108 99 106 110 120 105 100 98 104
Skellefteå 100 96 101 97 102 111 113 108 102 102 103
Sorsele 100 35 39 42 76 154 150 149 136 137 129
Storuman 100 75 113 110 116 130 152 150 126 117 138
Umeå 100 100 98 106 122 131 132 124 118 127 140
Vilhelmina 100 88 78 78 79 80 87 86 83 84 86
Vindeln 100 96 95 106 101 108 110 113 120 117 134
Vännäs 100 117 114 119 121 123 136 137 128 127 148
Åsele 100 107 109 113 152 120 119 102 104 104 104
Västerbottens län 100 94 98 96 106 111 114 109 100 107 119
Riket 100 101 104 107 111 114 118 119 121 124 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta