Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 1 291
Dorotea 3 778
Lycksele 2 538
Malå 817
Nordmaling 1 804
Norsjö 2 359
Robertsfors 1 260
Skellefteå 3 248
Sorsele 1 869
Storuman 2 450
Umeå 2 626
Vilhelmina 1 878
Vindeln 1 812
Vännäs 1 566
Åsele 2 499
Västerbottens län 2 120
Riket 1 839
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2011-2021. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 1 008 1 083 1 207 1 244 1 265 1 227 1 664 1 684 1 486 1 119 1 291
Dorotea 2 645 3 213 2 990 2 900 2 147 2 392 2 619 3 298 2 800 2 019 3 778
Lycksele 1 825 2 178 2 160 2 088 2 207 2 170 2 305 2 455 2 347 2 569 2 538
Malå 1 418 1 429 1 481 1 778 1 720 1 848 1 285 909 941 690 817
Nordmaling 1 633 1 678 1 712 1 760 1 758 1 940 1 692 1 729 1 827 1 817 1 804
Norsjö 2 625 2 894 2 757 2 732 2 609 2 858 3 198 2 658 2 784 2 384 2 359
Robertsfors 1 307 1 286 1 305 1 391 1 271 1 369 1 412 1 545 1 349 1 281 1 260
Skellefteå 3 068 3 178 3 038 3 210 3 078 3 255 3 518 3 582 3 423 3 253 3 248
Sorsele 542 1 366 480 538 570 1 041 2 106 2 052 2 032 1 853 1 869
Storuman 2 145 2 086 1 555 2 364 2 300 2 425 2 708 3 180 3 139 2 624 2 450
Umeå 2 045 2 061 2 056 2 030 2 190 2 518 2 693 2 719 2 564 2 435 2 626
Vilhelmina 1 705 2 233 1 957 1 746 1 748 1 774 1 795 1 946 1 917 1 847 1 878
Vindeln 1 413 1 543 1 481 1 472 1 629 1 559 1 667 1 692 1 743 1 848 1 812
Vännäs 575 1 231 1 439 1 401 1 467 1 488 1 520 1 672 1 690 1 572 1 566
Åsele 2 440 2 394 2 551 2 610 2 712 3 629 2 867 2 854 2 442 2 482 2 499
Västerbottens län 1 760 1 990 1 878 1 951 1 911 2 100 2 203 2 265 2 166 1 986 2 120
Riket 1 418 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 751 1 766 1 795 1 839
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 100 107 120 123 125 122 165 167 147 111 128
Dorotea 100 121 113 110 81 90 99 125 106 76 143
Lycksele 100 119 118 114 121 119 126 134 129 141 139
Malå 100 101 104 125 121 130 91 64 66 49 58
Nordmaling 100 103 105 108 108 119 104 106 112 111 110
Norsjö 100 110 105 104 99 109 122 101 106 91 90
Robertsfors 100 98 100 106 97 105 108 118 103 98 96
Skellefteå 100 104 99 105 100 106 115 117 112 106 106
Sorsele 100 252 89 99 105 192 389 379 375 342 345
Storuman 100 97 72 110 107 113 126 148 146 122 114
Umeå 100 101 101 99 107 123 132 133 125 119 128
Vilhelmina 100 131 115 102 103 104 105 114 112 108 110
Vindeln 100 109 105 104 115 110 118 120 123 131 128
Vännäs 100 214 250 244 255 259 264 291 294 273 272
Åsele 100 98 105 107 111 149 118 117 100 102 102
Västerbottens län 100 113 107 111 109 119 125 129 123 113 120
Riket 100 105 106 109 112 116 119 123 125 127 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta