Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2022. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Bjurholm 158 542
Dorotea 174 618
Lycksele 156 987
Malå 157 571
Nordmaling 152 721
Norsjö 193 714
Robertsfors 205 276
Skellefteå 158 649
Sorsele 184 415
Storuman 195 826
Umeå 163 817
Vilhelmina 179 554
Vindeln 182 027
Vännäs 171 450
Åsele 131 875
Västerbottens län 171 136
Riket 168 981
Kommunala kostnader för förskola 2012-2022. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 140 516 122 388 143 478 161 756 163 847 172 046 184 306 179 497 160 021 131 547 158 542
Dorotea 124 732 128 772 127 718 126 442 138 184 145 531 143 958 143 751 145 134 163 478 174 618
Lycksele 127 334 131 624 131 930 146 631 137 471 142 364 140 626 148 265 148 566 150 465 156 987
Malå 117 399 128 185 129 023 139 972 135 489 150 197 152 511 150 142 142 105 155 775 157 571
Nordmaling - 124 607 127 400 153 116 153 071 165 392 173 642 168 688 162 261 167 783 152 721
Norsjö 132 520 142 547 162 718 161 180 147 182 144 891 145 127 153 189 158 673 184 643 193 714
Robertsfors 126 036 120 406 149 327 163 653 166 638 165 986 174 336 173 009 181 823 196 383 205 276
Skellefteå 127 386 128 174 128 294 131 460 140 115 146 970 148 061 147 760 154 362 159 963 158 649
Sorsele 135 009 132 303 146 379 144 470 158 581 181 004 175 379 165 820 175 500 175 537 184 415
Storuman 111 427 127 490 146 273 139 400 144 438 149 844 155 864 157 466 170 844 171 363 195 826
Umeå 144 122 140 372 143 908 146 832 149 202 154 603 156 569 153 644 152 159 156 658 163 817
Vilhelmina 143 120 152 225 143 781 143 123 161 563 170 403 187 713 199 915 184 055 182 699 179 554
Vindeln 137 574 133 590 152 817 157 743 159 295 162 413 167 224 177 243 179 174 187 227 182 027
Vännäs 130 540 131 684 130 347 126 024 131 672 137 524 143 920 156 826 159 411 167 102 171 450
Åsele 118 210 128 827 148 939 149 937 143 803 142 904 136 758 138 469 126 453 123 221 131 875
Västerbottens län 129 709 131 546 140 822 146 116 148 703 155 472 159 066 160 912 160 036 164 923 171 136
Riket 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 337 162 320 168 981
Kommunala kostnader för förskola 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 100 87 102 115 117 122 131 128 114 94 113
Dorotea 100 103 102 101 111 117 115 115 116 131 140
Lycksele 100 103 104 115 108 112 110 116 117 118 123
Malå 100 109 110 119 115 128 130 128 121 133 134
Nordmaling - 100 102 123 123 133 139 135 130 135 123
Norsjö 100 108 123 122 111 109 110 116 120 139 146
Robertsfors 100 96 118 130 132 132 138 137 144 156 163
Skellefteå 100 101 101 103 110 115 116 116 121 126 125
Sorsele 100 98 108 107 117 134 130 123 130 130 137
Storuman 100 114 131 125 130 134 140 141 153 154 176
Umeå 100 97 100 102 104 107 109 107 106 109 114
Vilhelmina 100 106 100 100 113 119 131 140 129 128 125
Vindeln 100 97 111 115 116 118 122 129 130 136 132
Vännäs 100 101 100 97 101 105 110 120 122 128 131
Åsele 100 109 126 127 122 121 116 117 107 104 112
Västerbottens län 100 101 109 113 115 120 123 124 123 127 132
Riket 100 102 106 111 116 120 123 126 127 132 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta