Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2021. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Bjurholm 131 547
Dorotea 163 478
Lycksele 150 465
Malå 155 775
Nordmaling 167 783
Norsjö 184 643
Robertsfors 196 383
Skellefteå 159 963
Sorsele 175 537
Storuman 171 363
Umeå 156 658
Vilhelmina 182 699
Vindeln 187 227
Vännäs 167 102
Åsele 123 221
Västerbottens län 164 923
Riket 162 335
Kommunala kostnader för förskola 2011-2021. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm - 140 516 122 388 143 478 161 756 163 847 172 046 184 306 179 497 160 021 131 547
Dorotea 104 272 124 732 128 772 127 718 126 442 138 184 145 531 143 958 143 751 145 134 163 478
Lycksele 124 923 127 334 131 624 131 930 146 631 137 471 142 364 140 626 148 265 148 566 150 465
Malå 122 661 117 399 128 185 129 023 139 972 135 489 150 197 152 511 150 142 142 105 155 775
Nordmaling 147 605 - 124 607 127 400 153 116 153 071 165 392 173 642 168 688 162 261 167 783
Norsjö 130 365 132 520 142 547 162 718 161 180 147 182 144 891 145 127 153 189 158 673 184 643
Robertsfors 122 960 126 036 120 406 149 327 163 653 166 638 165 986 174 336 173 009 181 823 196 383
Skellefteå 120 502 127 386 128 174 128 294 131 460 140 115 146 970 148 061 147 760 154 362 159 963
Sorsele 131 851 135 009 132 303 146 379 144 470 158 581 181 004 175 379 165 820 175 500 175 537
Storuman 116 786 111 427 127 490 146 273 139 400 144 438 149 844 155 864 157 466 170 844 171 363
Umeå 136 246 144 122 140 372 143 908 146 832 149 202 154 603 156 569 153 644 152 159 156 658
Vilhelmina 136 855 143 120 152 225 143 781 143 123 161 563 170 403 187 713 199 915 184 055 182 699
Vindeln 123 517 137 574 133 590 152 817 157 743 159 295 162 413 167 224 177 243 179 174 187 227
Vännäs 122 555 130 540 131 684 130 347 126 024 131 672 137 524 143 920 156 826 159 411 167 102
Åsele 118 806 118 210 128 827 148 939 149 937 143 803 142 904 136 758 138 469 126 453 123 221
Västerbottens län 125 707 129 709 131 546 140 822 146 116 148 703 155 472 159 066 160 912 160 036 164 923
Riket 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 337 162 335
Kommunala kostnader för förskola 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm . 100 87 102 115 117 122 131 128 114 94
Dorotea 100 120 123 122 121 133 140 138 138 139 157
Lycksele 100 102 105 106 117 110 114 113 119 119 120
Malå 100 96 105 105 114 110 122 124 122 116 127
Nordmaling 100 . 84 86 104 104 112 118 114 110 114
Norsjö 100 102 109 125 124 113 111 111 118 122 142
Robertsfors 100 103 98 121 133 136 135 142 141 148 160
Skellefteå 100 106 106 106 109 116 122 123 123 128 133
Sorsele 100 102 100 111 110 120 137 133 126 133 133
Storuman 100 95 109 125 119 124 128 133 135 146 147
Umeå 100 106 103 106 108 110 113 115 113 112 115
Vilhelmina 100 105 111 105 105 118 125 137 146 134 133
Vindeln 100 111 108 124 128 129 131 135 143 145 152
Vännäs 100 107 107 106 103 107 112 117 128 130 136
Åsele 100 99 108 125 126 121 120 115 117 106 104
Västerbottens län 100 103 105 112 116 118 124 127 128 127 131
Riket 100 103 105 109 114 119 123 127 129 131 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta