Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2021. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Bjurholm 147 220
Dorotea 139 360
Lycksele 123 353
Malå 155 651
Nordmaling 133 739
Norsjö 139 371
Robertsfors 128 097
Skellefteå 113 028
Sorsele 155 199
Storuman 151 815
Umeå 107 416
Vilhelmina 150 287
Vindeln 140 559
Vännäs 118 730
Åsele 144 753
Västerbottens län 136 572
Riket 122 741
Kommunala kostnader för grundskolan 2011-2021. Kronor per elev

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 103 592 102 878 105 050 100 870 105 496 112 979 120 136 123 131 128 019 165 996 147 220
Dorotea 112 341 132 645 - - 122 630 138 645 138 799 126 462 148 430 129 360 139 360
Lycksele 109 090 110 616 110 914 105 939 105 476 108 049 104 600 116 148 113 966 117 296 123 353
Malå 113 278 123 941 115 029 121 296 119 127 118 116 119 428 128 908 124 715 146 491 155 651
Nordmaling 107 137 109 998 113 204 109 159 106 458 118 624 119 706 129 383 130 618 128 526 133 739
Norsjö 105 031 106 412 110 107 107 796 107 282 108 842 103 535 120 991 133 643 133 966 139 371
Robertsfors 104 684 108 671 114 775 117 529 118 547 127 396 125 726 129 448 130 663 128 559 128 097
Skellefteå 87 277 89 314 91 052 93 443 94 005 105 359 104 991 109 200 112 651 111 735 113 028
Sorsele 73 000 - 130 978 133 636 142 520 155 007 152 366 149 430 140 557 152 775 155 199
Storuman 111 225 118 421 115 868 121 942 138 184 138 178 143 556 140 520 139 937 145 233 151 815
Umeå 96 505 99 794 98 539 101 410 99 714 99 263 97 799 100 248 103 796 103 874 107 416
Vilhelmina 118 357 121 182 131 475 124 488 121 406 136 451 150 032 163 225 167 220 156 835 150 287
Vindeln 134 586 132 110 139 629 134 083 140 501 146 747 142 849 148 613 145 473 141 569 140 559
Vännäs 97 936 105 703 108 929 107 437 119 755 121 309 119 191 119 012 121 749 120 111 118 730
Åsele 100 757 109 965 113 227 125 639 109 749 127 864 130 123 125 351 132 401 133 469 144 753
Västerbottens län 104 986 112 261 114 198 114 619 116 723 124 188 124 856 128 671 131 589 134 386 136 572
Riket 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 273 122 741
Kommunala kostnader för grundskolan 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 100 99 101 97 102 109 116 119 124 160 142
Dorotea 100 118 - - 109 123 124 113 132 115 124
Lycksele 100 101 102 97 97 99 96 106 104 108 113
Malå 100 109 102 107 105 104 105 114 110 129 137
Nordmaling 100 103 106 102 99 111 112 121 122 120 125
Norsjö 100 101 105 103 102 104 99 115 127 128 133
Robertsfors 100 104 110 112 113 122 120 124 125 123 122
Skellefteå 100 102 104 107 108 121 120 125 129 128 130
Sorsele 100 - 179 183 195 212 209 205 193 209 213
Storuman 100 106 104 110 124 124 129 126 126 131 136
Umeå 100 103 102 105 103 103 101 104 108 108 111
Vilhelmina 100 102 111 105 103 115 127 138 141 133 127
Vindeln 100 98 104 100 104 109 106 110 108 105 104
Vännäs 100 108 111 110 122 124 122 122 124 123 121
Åsele 100 109 112 125 109 127 129 124 131 132 144
Västerbottens län 100 107 109 109 111 118 119 123 125 128 130
Riket 100 103 105 107 110 118 117 121 125 127 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta