Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2020. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Bjurholm 150 182
Dorotea 129 360
Lycksele 117 296
Malå 146 491
Nordmaling 128 526
Norsjö 133 966
Robertsfors 128 559
Skellefteå 111 735
Sorsele 152 775
Storuman 145 233
Umeå 103 874
Vilhelmina 156 835
Vindeln 141 569
Vännäs 120 111
Åsele 133 469
Västerbottens län 133 332
Riket 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Kronor per elev

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjurholm 94 958 103 592 102 878 105 050 100 870 105 496 112 979 120 136 123 131 128 019 150 182
Dorotea 110 439 112 341 132 645 - - 122 630 138 645 138 799 126 462 148 430 129 360
Lycksele 103 636 109 090 110 616 110 914 105 939 105 476 108 049 104 600 116 148 113 966 117 296
Malå 95 714 113 278 123 941 115 029 121 296 119 127 118 116 119 428 128 908 124 715 146 491
Nordmaling 99 857 107 137 109 998 113 204 109 159 106 458 118 624 119 706 129 383 130 618 128 526
Norsjö 103 299 105 031 106 412 110 107 107 796 107 282 108 842 103 535 120 991 133 643 133 966
Robertsfors 101 423 104 684 108 671 114 775 117 529 118 547 127 396 125 726 129 448 130 663 128 559
Skellefteå 87 538 87 277 89 314 91 052 93 443 94 005 105 359 104 991 109 200 112 651 111 735
Sorsele 90 544 73 000 - 130 978 133 636 142 520 155 007 152 366 149 430 140 557 152 775
Storuman 102 333 111 225 118 421 115 868 121 942 138 184 138 178 143 556 140 520 139 937 145 233
Umeå 94 836 96 505 99 794 98 539 101 410 99 714 99 263 97 799 100 248 103 796 103 874
Vilhelmina 115 225 118 357 121 182 131 475 124 488 121 406 136 451 150 032 163 225 167 220 156 835
Vindeln 129 609 134 586 132 110 139 629 134 083 140 501 146 747 142 849 148 613 145 473 141 569
Vännäs 93 950 97 936 105 703 108 929 107 437 119 755 121 309 119 191 119 012 121 749 120 111
Åsele 106 465 100 757 109 965 113 227 125 639 109 749 127 864 130 123 125 351 132 401 133 469
Västerbottens län 101 988 104 986 112 261 114 198 114 619 116 723 124 188 124 856 128 671 131 589 133 332
Riket 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjurholm 100 109 108 111 106 111 119 127 130 135 158
Dorotea 100 102 120 . . 111 126 126 115 134 117
Lycksele 100 105 107 107 102 102 104 101 112 110 113
Malå 100 118 129 120 127 124 123 125 135 130 153
Nordmaling 100 107 110 113 109 107 119 120 130 131 129
Norsjö 100 102 103 107 104 104 105 100 117 129 130
Robertsfors 100 103 107 113 116 117 126 124 128 129 127
Skellefteå 100 100 102 104 107 107 120 120 125 129 128
Sorsele 100 81 . 145 148 157 171 168 165 155 169
Storuman 100 109 116 113 119 135 135 140 137 137 142
Umeå 100 102 105 104 107 105 105 103 106 109 110
Vilhelmina 100 103 105 114 108 105 118 130 142 145 136
Vindeln 100 104 102 108 103 108 113 110 115 112 109
Vännäs 100 104 113 116 114 127 129 127 127 130 128
Åsele 100 95 103 106 118 103 120 122 118 124 125
Västerbottens län 100 103 110 112 112 114 122 122 126 129 131
Riket 100 103 106 108 110 113 122 121 125 128 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta