Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 35 562
Dorotea 40 339
Lycksele 34 031
Malå 30 523
Nordmaling 28 349
Norsjö 35 061
Robertsfors 30 936
Skellefteå 29 517
Sorsele 36 936
Storuman 32 496
Umeå 20 791
Vilhelmina 37 492
Vindeln 34 444
Vännäs 27 726
Åsele 40 622
Västerbottens län 32 988
Riket 24 412
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjurholm 22 502 23 214 22 091 23 481 24 710 25 786 26 776 29 822 34 655 33 125 35 562
Dorotea 27 314 23 028 29 909 27 240 29 119 34 564 34 294 36 535 35 061 40 834 40 339
Lycksele 23 508 24 844 26 259 26 641 26 840 27 721 28 525 29 493 29 794 31 138 34 031
Malå 23 951 24 958 26 835 26 753 27 864 28 799 29 469 31 137 32 173 30 671 30 523
Nordmaling 25 920 26 257 27 266 26 907 25 036 25 943 25 921 26 523 28 157 27 909 28 349
Norsjö 25 972 27 383 28 800 27 987 27 020 27 970 29 987 31 387 31 715 32 533 35 061
Robertsfors 22 849 23 579 24 706 25 822 26 804 26 545 27 274 28 585 30 638 30 670 30 936
Skellefteå 21 238 22 452 23 300 24 643 26 131 26 755 27 637 28 082 28 451 28 927 29 517
Sorsele 30 867 28 308 26 639 29 253 30 213 30 169 31 665 32 475 34 379 36 417 36 936
Storuman 23 673 24 669 23 911 26 241 26 013 27 124 27 490 28 316 29 152 30 613 32 496
Umeå 15 452 15 920 16 495 17 186 17 869 18 658 18 692 19 411 19 724 20 375 20 791
Vilhelmina 27 395 27 984 28 554 28 722 27 915 29 680 30 805 32 045 33 141 35 150 37 492
Vindeln 26 012 25 797 26 536 25 466 26 239 26 897 29 736 30 032 30 984 32 348 34 444
Vännäs 23 079 22 080 24 110 25 596 25 209 25 735 26 024 25 233 26 844 27 317 27 726
Åsele 29 907 32 009 34 465 37 444 38 008 35 258 34 733 34 427 38 951 41 025 40 622
Västerbottens län 24 643 24 832 25 992 26 626 26 999 27 840 28 602 29 567 30 921 31 937 32 988
Riket 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 412
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjurholm 100 103 98 104 110 115 119 133 154 147 158
Dorotea 100 84 110 100 107 127 126 134 128 149 148
Lycksele 100 106 112 113 114 118 121 125 127 132 145
Malå 100 104 112 112 116 120 123 130 134 128 127
Nordmaling 100 101 105 104 97 100 100 102 109 108 109
Norsjö 100 105 111 108 104 108 115 121 122 125 135
Robertsfors 100 103 108 113 117 116 119 125 134 134 135
Skellefteå 100 106 110 116 123 126 130 132 134 136 139
Sorsele 100 92 86 95 98 98 103 105 111 118 120
Storuman 100 104 101 111 110 115 116 120 123 129 137
Umeå 100 103 107 111 116 121 121 126 128 132 135
Vilhelmina 100 102 104 105 102 108 112 117 121 128 137
Vindeln 100 99 102 98 101 103 114 115 119 124 132
Vännäs 100 96 104 111 109 112 113 109 116 118 120
Åsele 100 107 115 125 127 118 116 115 130 137 136
Västerbottens län 100 101 105 108 110 113 116 120 125 130 134
Riket 100 103 107 110 112 116 119 123 127 130 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta