Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 32 923
Dorotea 42 685
Lycksele 33 799
Malå 33 930
Nordmaling 31 289
Norsjö 37 936
Robertsfors 31 340
Skellefteå 30 479
Sorsele 35 077
Storuman 34 796
Umeå 22 485
Vilhelmina 38 654
Vindeln 33 918
Vännäs 29 526
Åsele 44 376
Västerbottens län 34 214
Riket 26 318
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 22 091 23 481 24 710 25 786 26 776 29 822 34 655 33 125 35 562 31 167 32 923
Dorotea 29 909 27 240 29 119 34 564 34 294 36 535 35 061 40 834 40 339 38 062 42 685
Lycksele 26 259 26 641 26 840 27 721 28 525 29 493 29 794 31 138 34 031 33 074 33 799
Malå 26 835 26 753 27 864 28 799 29 469 31 137 32 173 30 671 30 523 32 244 33 930
Nordmaling 27 266 26 907 25 036 25 943 25 921 26 523 28 157 27 909 28 349 28 091 31 289
Norsjö 28 800 27 987 27 020 27 970 29 987 31 387 31 715 32 533 35 061 35 602 37 936
Robertsfors 24 706 25 822 26 804 26 545 27 274 28 585 30 638 30 670 30 936 31 061 31 340
Skellefteå 23 300 24 643 26 131 26 755 27 637 28 082 28 451 28 927 29 517 30 052 30 479
Sorsele 26 639 29 253 30 213 30 169 31 665 32 475 34 379 36 417 36 936 36 203 35 077
Storuman 23 911 26 241 26 013 27 124 27 490 28 316 29 152 30 613 32 496 30 978 34 796
Umeå 16 495 17 186 17 869 18 658 18 692 19 411 19 724 20 375 20 791 21 706 22 485
Vilhelmina 28 554 28 722 27 915 29 680 30 805 32 045 33 141 35 150 37 492 37 584 38 654
Vindeln 26 536 25 466 26 239 26 897 29 736 30 032 30 984 32 348 34 444 34 069 33 918
Vännäs 24 110 25 596 25 209 25 735 26 024 25 233 26 844 27 317 27 726 27 798 29 526
Åsele 34 465 37 444 38 008 35 258 34 733 34 427 38 951 41 025 40 622 41 909 44 376
Västerbottens län 25 992 26 626 26 999 27 840 28 602 29 567 30 921 31 937 32 988 32 640 34 214
Riket 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 426 25 006 26 318
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 100 106 112 117 121 135 157 150 161 141 149
Dorotea 100 91 97 116 115 122 117 137 135 127 143
Lycksele 100 101 102 106 109 112 113 119 130 126 129
Malå 100 100 104 107 110 116 120 114 114 120 126
Nordmaling 100 99 92 95 95 97 103 102 104 103 115
Norsjö 100 97 94 97 104 109 110 113 122 124 132
Robertsfors 100 105 108 107 110 116 124 124 125 126 127
Skellefteå 100 106 112 115 119 121 122 124 127 129 131
Sorsele 100 110 113 113 119 122 129 137 139 136 132
Storuman 100 110 109 113 115 118 122 128 136 130 146
Umeå 100 104 108 113 113 118 120 124 126 132 136
Vilhelmina 100 101 98 104 108 112 116 123 131 132 135
Vindeln 100 96 99 101 112 113 117 122 130 128 128
Vännäs 100 106 105 107 108 105 111 113 115 115 122
Åsele 100 109 110 102 101 100 113 119 118 122 129
Västerbottens län 100 102 104 107 110 114 119 123 127 126 132
Riket 100 103 105 109 112 115 119 122 126 129 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta