Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 31 167
Dorotea 38 061
Lycksele 33 074
Malå 32 244
Nordmaling 28 091
Norsjö 35 602
Robertsfors 31 061
Skellefteå 30 052
Sorsele 36 203
Storuman 30 978
Umeå 21 706
Vilhelmina 37 584
Vindeln 34 069
Vännäs 27 798
Åsele 41 909
Västerbottens län 32 640
Riket 25 061
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2011-2021. Kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 23 214 22 091 23 481 24 710 25 786 26 776 29 822 34 655 33 125 35 562 31 167
Dorotea 23 028 29 909 27 240 29 119 34 564 34 294 36 535 35 061 40 834 40 339 38 061
Lycksele 24 844 26 259 26 641 26 840 27 721 28 525 29 493 29 794 31 138 34 031 33 074
Malå 24 958 26 835 26 753 27 864 28 799 29 469 31 137 32 173 30 671 30 523 32 244
Nordmaling 26 257 27 266 26 907 25 036 25 943 25 921 26 523 28 157 27 909 28 349 28 091
Norsjö 27 383 28 800 27 987 27 020 27 970 29 987 31 387 31 715 32 533 35 061 35 602
Robertsfors 23 579 24 706 25 822 26 804 26 545 27 274 28 585 30 638 30 670 30 936 31 061
Skellefteå 22 452 23 300 24 643 26 131 26 755 27 637 28 082 28 451 28 927 29 517 30 052
Sorsele 28 308 26 639 29 253 30 213 30 169 31 665 32 475 34 379 36 417 36 936 36 203
Storuman 24 669 23 911 26 241 26 013 27 124 27 490 28 316 29 152 30 613 32 496 30 978
Umeå 15 920 16 495 17 186 17 869 18 658 18 692 19 411 19 724 20 375 20 791 21 706
Vilhelmina 27 984 28 554 28 722 27 915 29 680 30 805 32 045 33 141 35 150 37 492 37 584
Vindeln 25 797 26 536 25 466 26 239 26 897 29 736 30 032 30 984 32 348 34 444 34 069
Vännäs 22 080 24 110 25 596 25 209 25 735 26 024 25 233 26 844 27 317 27 726 27 798
Åsele 32 009 34 465 37 444 38 008 35 258 34 733 34 427 38 951 41 025 40 622 41 909
Västerbottens län 24 832 25 992 26 626 26 999 27 840 28 602 29 567 30 921 31 937 32 988 32 640
Riket 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 426 25 061
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 100 95 101 106 111 115 128 149 143 153 134
Dorotea 100 130 118 126 150 149 159 152 177 175 165
Lycksele 100 106 107 108 112 115 119 120 125 137 133
Malå 100 108 107 112 115 118 125 129 123 122 129
Nordmaling 100 104 102 95 99 99 101 107 106 108 107
Norsjö 100 105 102 99 102 110 115 116 119 128 130
Robertsfors 100 105 110 114 113 116 121 130 130 131 132
Skellefteå 100 104 110 116 119 123 125 127 129 131 134
Sorsele 100 94 103 107 107 112 115 121 129 130 128
Storuman 100 97 106 105 110 111 115 118 124 132 126
Umeå 100 104 108 112 117 117 122 124 128 131 136
Vilhelmina 100 102 103 100 106 110 115 118 126 134 134
Vindeln 100 103 99 102 104 115 116 120 125 134 132
Vännäs 100 109 116 114 117 118 114 122 124 126 126
Åsele 100 108 117 119 110 109 108 122 128 127 131
Västerbottens län 100 105 107 109 112 115 119 125 129 133 131
Riket 100 103 106 109 113 116 119 123 126 130 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta