Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Nystartade företag

Nystartade företag

Senast uppdaterad 2023-07-14
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge

I Gotlands län startades 413 företag under 2022. Länets nya företag som andel av samtliga nystartade företag i riket under året är 0,6 procent.

Nystartade företag 1997-2022

År Gotlands län Riket Gotlands län/Riket (%)
1997 180 37 040 0,5
1998 171 34 040 0,5
1999 192 35 820 0,5
2000 196 38 745 0,5
2001 181 35 517 0,5
2002 206 37 348 0,6
2003 227 36 413 0,6
2004 236 41 792 0,6
2005 270 43 932 0,6
2006 242 44 386 0,5
2007 364 57 194 0,6
2008 373 57 801 0,6
2009 424 59 597 0,7
2010 473 69 855 0,7
2011 484 73 709 0,7
2012 468 69 216 0,7
2013 429 69 242 0,6
2014 441 71 668 0,6
2015 410 70 135 0,6
2016 421 71 825 0,6
2017 378 68 887 0,5
2018 373 66 750 0,6
2019 425 66 892 0,6
2020 431 73 687 0,6
2021 463 78 685 0,6
2022 413 73 182 0,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta