Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, län

BRP per invånare, län

Senast uppdaterad 2023-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

Bruttoregionprodukten (BRP) per invånare var 527 000 kronor i genomsnitt för riket 2021. Detta värde har erhållit index 100. BRP per invånare var högst i Stockholms län, 38 procent högre än genomsnittet för riket. Lägst BRP per invånare hade Gotlands län och Sörmlands län med index på 72, dvs 28 procent lägre än riksgenomsnittet.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per invånare 2021. Tusental kronor

Region BRP per invånare, tusental kr Index riket=100
Stockholms län 729 138
Uppsala län 482 91
Södermanlands län 378 72
Östergötlands län 464 88
Jönköpings län 472 90
Kronobergs län 508 96
Kalmar län 406 77
Gotlands län 379 72
Blekinge län 433 82
Skåne län 453 86
Hallands län 409 78
Västra Götalands län 517 98
Värmlands län 426 81
Örebro län 456 87
Västmanlands län 415 79
Dalarnas län 425 81
Gävleborgs län 408 77
Västernorrlands län 468 89
Jämtlands län 422 80
Västerbottens län 473 90
Norrbottens län 648 123
Riket 527 100
BRP per invånare 2010-2021. Tusental kronor

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 534 555 552 559 583 620 628 634 657 688 683 729
Uppsala län 346 361 365 381 389 400 411 431 436 451 446 482
Södermanlands län 301 310 312 295 295 308 316 338 356 352 344 378
Östergötlands län 324 335 339 347 359 378 386 396 418 428 429 464
Jönköpings län 322 344 341 343 357 374 394 415 421 427 431 472
Kronobergs län 346 360 363 369 377 402 415 433 455 455 447 508
Kalmar län 316 323 312 318 324 337 343 350 362 367 364 406
Gotlands län 285 305 303 312 320 332 335 346 347 367 359 379
Blekinge län 307 305 300 310 316 344 341 341 380 385 395 433
Skåne län 334 340 339 345 359 375 383 403 409 425 427 453
Hallands län 326 327 317 325 326 330 348 357 371 378 377 409
Västra Götalands län 369 386 383 390 407 441 452 472 479 495 480 517
Värmlands län 298 308 313 315 318 332 345 363 376 383 379 426
Örebro län 324 340 349 339 347 362 384 404 410 419 425 456
Västmanlands län 325 336 331 339 341 368 372 384 389 386 385 415
Dalarnas län 321 339 332 332 339 352 366 371 386 402 388 425
Gävleborgs län 309 308 315 317 330 337 346 355 378 388 396 408
Västernorrlands län 355 361 360 359 367 380 382 396 417 432 419 468
Jämtlands län 357 333 327 328 339 341 356 372 380 386 382 422
Västerbottens län 333 340 346 342 348 367 376 386 412 430 425 473
Norrbottens län 417 434 419 416 410 408 422 469 494 531 516 648
Riket 381 395 393 398 412 435 445 460 475 491 487 527

BRP per invånare. Index riket=100

                         

Region                     

2010 

2011 

2012 

2013 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stockholms län

140

141

140

140

142

143

141

138

138

140

140

138

Uppsala län

91

91

93

96

94

92

92

94

92

92

92

91

Södermanlands län

79

78

79

74

72

71

71

73

75

72

71

72

Östergötlands län

85

85

86

87

87

87

87

86

88

87

88

88

Jönköpings län

85

87

87

86

87

86

89

90

89

87

89

90

Kronobergs län

91

91

92

93

92

92

93

94

96

93

92

96

Kalmar län

83

82

79

80

79

77

77

76

76

75

75

77

Gotlands län

75

77

77

78

78

76

75

75

73

75

74

72

Blekinge län

81

77

76

78

77

79

77

74

80

78

81

82

Skåne län

88

86

86

87

87

86

86

88

86

87

88

86

Hallands län

86

83

81

82

79

76

78

78

78

77

77

78

Västra Götalands län  

97

98

97

98

99

101

102

103

101

101

99

98

Värmlands län

78

78

80

79

77

76

78

79

79

78

78

81

Örebro län

85

86

89

85

84

83

86

88

86

85

87

87

Västmanlands län

85

85

84

85

83

85

84

83

82

79

79

79

Dalarnas län

84

86

84

83

82

81

82

81

81

82

80

81

Gävleborgs län

81

78

80

80

80

77

78

77

80

79

81

77

Västernorrlands län

93

91

92

90

89

87

86

86

88

88

86

89

Jämtlands län

94

84

83

82

82

78

80

81

80

79

78

80

Västerbottens län

87

86

88

86

84

84

84

84

87

88

87

90

Norrbottens län

109

110

107

105

100

94

95

102

104

108

106

123

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

                         

BRP per invånare. Index år 2010=100

                         

Region                   

2010 

2011 

2012 

2013 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stockholms län

100

104

103

105

109

116

118

119

123

129

128

137

Uppsala län

100

104

105

110

112

116

119

125

126

130

129

139

Södermanlands län

100

103

104

98

98

102

105

112

118

117

114

126

Östergötlands län

100

103

105

107

111

117

119

122

129

132

132

143

Jönköpings län

100

107

106

107

111

116

122

129

131

133

134

147

Kronobergs län

100

104

105

107

109

116

120

125

132

132

129

147

Kalmar län

100

102

99

101

103

107

109

111

115

116

115

128

Gotlands län

100

107

106

109

112

116

118

121

122

129

126

133

Blekinge län

100

99

98

101

103

112

111

111

124

125

129

141

Skåne län

100

102

101

103

107

112

115

121

122

127

128

136

Hallands län

100

100

97

100

100

101

107

110

114

116

116

125

Västra Götalands län

100

105

104

106

110

120

122

128

130

134

130

140

Värmlands län

100

103

105

106

107

111

116

122

126

129

127

143

Örebro län

100

105

108

105

107

112

119

125

127

129

131

141

Västmanlands län

100

103

102

104

105

113

114

118

120

119

118

128

Dalarnas län

100

106

103

103

106

110

114

116

120

125

121

132

Gävleborgs län

100

100