Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // Kommunala investeringar

Kommunala investeringar

Senast uppdaterad 2022-08-31
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.

Kommunala investeringar 2021. Tusental kronor

Gotlands län

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

430 645

100

Landstingskommun

0

0

Totalt

430 645

100

     

Riket

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

72 965 572

76,5

Landstingskommun

22 445 703

23,5

Totalt

95 411 275

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och regioner

Kommunala investeringar 2000-2021. Tusental kronor

             

Gotlands län

År

Primärkommun

Landsting / region   

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting/ region, procent

Totalt

2000

213 646

 

213 646

100

0,0

100

2001

216 546

 

216 546

100

0,0

100

2002

264 931

 

264 931

100

0,0

100

2003

228 467

 

228 467

100

0,0

100

2004

254 068

 

254 068

100

0,0

100

2005

336 444

 

336 444

100

0,0

100

2006

429 408

 

429 408

100

0,0

100

2007

352 774

 

352 774

100

0,0

100

2008

297 891

 

297 891

100

0,0

100

2009

442 194

 

442 194

100

0,0

100

2010

297 411

 

297 411

100

0,0

100

2011

315 565

 

315 565

100

0,0

100

2012

268 693

 

268 693

100

0,0

100

2013

270 577

 

270 577

100

0,0

100

2014

356 023

 

356 023

100

0,0

100

2015

432 671

 

432 671

100

0,0

100

2016

616 396

 

616 396

100

0,0

100

2017

436 328

 

436 328

100

0,0

100

2018

702 741

 

702 741

100

0,0

100

2019

497 241

 

497 241

100

0,0

100

2020

404 238

 

404 238

100

0,0

100

2021

430 645

 

404 238

107

0,0

107

Riket

År

Primärkommun

Landsting / region   

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting/ region, procent

Totalt

2000

21 618 132

5 864 420

27 482 552

78,7

21,3

100

2001

23 287 391

6 500 921

29 788 312

78,2

21,8

100

2002

25 087 103

7 111 308

32 198 411

77,9

22,1

100

2003

24 138 900

7 042 363

31 181 263

77,4

22,6

100

2004

24 540 390

6 693 190

31 233 580

78,6

21,4

100

2005

26 613 525

8 647 045

35 260 570

75,5

24,5

100

2006

30 197 530

10 994 422

41 191 952

73,3

26,7

100

2007

33 387 678

13 995 422

47 383 100

70,5

29,5

100

2008

36 876 818

9 199 343

46 076 161

80,0

20,0

100

2009

36 782 819

14 571 303

51 354 122

71,6

28,4

100

2010

35 950 545

18 945 399

54 895 944

65,5

34,5

100

2011

39 323 429

16 824 431

56 147 860

70,0

30,0

100

2012

43 210 818

16 051 634

59 262 452

72,9

27,1

100

2013

43 875 357

16 394 580

60 269 937

72,8

27,2

100

2014

48 307 623

19 522 915

67 830 538

71,2

28,8

100

2015

48 605 025

20 807 000

69 412 025

70,0

30,0

100

2016

52 926 945

22 758 000

75 684 945

69,9

30,1

100

2017

62 235 130

24 597 866

86 832 996

71,7

28,3

100

2018

72 702 340

28 301 193

101 003 533

72,0

28,0

100

2019

76 415 417

29 604 747

106 020 164

72,1

27,9

100

2020

76 967 680

22 519 130

99 486 810

77,4

22,6

100

2021

72 965 572

22 445 703

95 411 275

76,5

23,5

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och regioner

             

Utveckling av kommunala investeringar 2000-2021. Index år 2000=100

       

Gotlands län

År

Primär-kommun

Landsting / region   

Totalt

2000

100

 

100

2001

101

 

101

2002

124

 

124

2003

107

 

107

2004

119

 

119

2005

157

 

157

2006

201

 

201

2007

165

 

165

2008

139

 

139

2009

207

 

207

2010

139

 

139

2011

148

 

148

2012

126

 

126

2013

127

 

127

2014

167

 

167

2015

203

 

203

2016

289

 

289

2017

204

 

204

2018

329

 

329

2019

233

 

233

2020

189

 

189

2021

202

 

189

Riket

År

Primär-kommun

Landsting / region   

Totalt

2000

100

100

100

2001

108

111

108

2002

116

121

117

2003

112

120

113

2004

114

114

114

2005

123

147

128

2006

140

187

150

2007

154

239

172

2008

171

157

168

2009

170

248

187

2010

166

323

200

2011

182

287

204

2012

200

274

216

2013

203

280

219

2014

223

333

247

2015

225

355

253

2016

245

388

275

2017

288

419

316

2018

336

483

368

2019

353

505

386

2020

356

384

362

2021

338

383

347

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och regioner

       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta