Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // Kommunalskatt

Kommunalskatt

Senast uppdaterad 2023-12-18
Förklaring
Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på uppgifter från Skatteverket. Fr.o.m. år 2000 ingår inte kyrkoskatt i kommunalskatten.
Kommunal skatt 2024, kronor

Kommun/Region Primär- kommunal skatt Landstings-kommunal skatt Total kom- munal skatt
Gotlands län 33,60 0,00 33,60
Riket 20,70 11,67 32,37

Primärkommunal skattesats 2013-2024

                         

Kommun/Region

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Gotlands län

33,10

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

Riket

20,61

20,65

20,70

20,75

20,75

20,74

20,74

20,74

20,71

20,67

20,67

20,70

                         

Landstingskommunal skattesats 2013-2024

                         

Kommun/Region

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Gotlands län

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Riket

11,11

11,20

11,29

11,35

11,36

11,39

11,49

11,56

11,56

11,56

11,57

11,67

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av primärkommunal skattesats 2013-2024. Index år 2013=100

                         

Kommun/Region

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Gotlands län

100

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Riket

100

100

100

101

101

101

101

101

100

100

100

100

                         

Utveckling av landstingskommunal skattesats 2013-2024. Index år 2013=100

                         

Kommun/Region

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

100

101

102

102

102

103

103

104

104

104

104

105

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta