Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2024-06-17
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Gotlands län

Visby

202401

13 281

13 281

202402

14 838

14 838

202403

18 763

18 763

202404

21 536

21 536

202405

28 344

28 344

202406

 

 

202407

 

 

202408

 

 

202409

 

 

202410

 

 

202411

 

 

202412

 

 

2024 Totalt

96 762

96 762

     

Månad

Flygplats

Gotlands län

Visby

202301

13 774

13 774

202302

15 781

15 781

202303

20 300

20 300

202304

23 461

23 461

202305

28 704

28 704

202306

40 384

40 384

202307

46 665

46 665

202308

36 635

36 635

202309

31 150

31 150

202310

25 315

25 315

202311

19 965

19 965

202312

15 930

15 930

2023 Totalt

318 064

318 064

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta