Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år

Senast uppdaterad 2021-12-01
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Hallands län Riket
1995/1996 38,9 37,0
1996/1997 37,5 38,2
1997/1998 37,2 39,6
1998/1999 40,1 42,7
1999/2000 41,3 42,7
2000/2001 42,1 45,9
2001/2002 39,4 44,8
2002/2003 39,8 43,9
2003/2004 39,5 42,3
2004/2005 37,1 40,9
2005/2006 38,2 41,1
2006/2007 37,6 42,5
2007/2008 38,6 43,9
2008/2009 39,2 45,1
2009/2010 37,6 43,0
2010/2011 35,9 42,5
2011/2012 37,2 42,2
2012/2013 36,9 42,5
2013/2014 38,3 45,1
2014/2015 38,2 44,9
2015/2016 38,5 45,5
2016/2017 38,8 46,4
2017/2018 43,1 48,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta