Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Norrbottens län har lägre andel barn under 14 år, kvinnor och män 30-49 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer över 50 år är högre än riksgenomsnittet.

Folkmängd 2020-12-31 i Norrbottens län jämfört med riket

             

Ålder

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

6 017

6 310

2,4

2,5

2,8

2,9

5-9

6 316

6 725

2,5

2,7

2,9

3,1

10-14

6 297

6 820

2,5

2,7

2,9

3,1

15-19

6 315

6 826

2,5

2,7

2,7

2,9

20-24

5 839

8 543

2,3

3,4

2,6

3,0

25-29

7 170

8 697

2,9

3,5

3,4

3,6

30-34

7 427

8 615

3,0

3,5

3,5

3,7

35-39

6 396

7 195

2,6

2,9

3,1

3,3

40-44

6 249

6 716

2,5

2,7

3,0

3,1

45-49

7 419

7 538

3,0

3,0

3,2

3,3

50-54

8 010

8 454

3,2

3,4

3,2

3,3

55-59

8 013

8 482

3,2

3,4

3,1

3,1

60-64

8 083

8 142

3,2

3,3

2,7

2,8

65-69

7 713

8 060

3,1

3,2

2,6

2,6

70-74

8 084

8 096

3,2

3,2

2,7

2,6

75-79

6 481

6 296

2,6

2,5

2,3

2,1

80-84

4 871

3 808

2,0

1,5

1,5

1,2

85-89

3 014

2 066

1,2

0,8

1,0

0,6

90-94

1 380

676

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

308

115

0,1

0,0

0,1

0,0

100-

25

7

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

121 427

128 187

48,6

51,4

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta