Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsutveckling 1805-202…

Befolkningsutveckling 1805-2020

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge Från år 1805 har länets folkmängd ökat drygt sju gånger. Folkmängden i riket har under samma tid ökat ca fyra gånger.
Folkmängd 1805-2020 (5-års intervall)

År Norrbottens län Riket
1805 34 017 2 412 772
1810 32 402 2 377 851
1815 34 132 2 465 066
1820 37 142 2 584 690
1825 40 624 2 771 252
1830 43 887 2 888 082
1835 45 356 3 025 439
1840 49 328 3 138 887
1845 53 429 3 316 536
1850 58 835 3 482 541
1855 63 649 3 641 011
1860 69 225 3 859 728
1865 74 576 4 114 141
1870 76 057 4 168 525
1875 83 356 4 383 291
1880 90 761 4 565 668
1885 96 241 4 682 769
1890 104 783 4 784 981
1895 115 500 4 919 260
1900 134 769 5 136 441
1905 150 220 5 294 885
1910 161 132 5 522 403
1915 174 227 5 712 740
1920 182 953 5 904 489
1925 190 940 6 053 562
1930 199 826 6 142 191
1935 207 694 6 250 506
1940 216 005 6 371 432
1945 229 568 6 673 749
1950 241 489 7 041 829
1955 251 031 7 290 112
1960 261 802 7 497 967
1965 259 579 7 772 506
1970 255 369 8 081 229
1975 264 386 8 208 442
1980 267 054 8 317 937
1985 262 300 8 358 139
1990 263 735 8 590 630
1995 266 011 8 837 496
2000 256 238 8 882 792
2005 251 740 9 047 752
2010 248 609 9 415 570
2015 249 733 9 851 017
2020 249 614 10 379 295

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta