Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel 65 år och äldre av befol…

Andel 65 år och äldre av befolkningen

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Som helhet har Norrbottens län en befolkningsstruktur där andelen äldre är 4,7 procentenheter högre än riket. Men betraktar man kommunerna separat finns stora skillnader. Högsta andelen ålderspensionärer av befolkningen har Pajala, Övertorneå och Överkalix kommuner. Genomsnittet för länet är 24,7 procent och för riket 20,3 procent

Andel 65 år och äldre av befolkningen 2021

Kommun/Region Andel 65 år och äldre
Arjeplog 30,2
Arvidsjaur 27,7
Boden 25,3
Gällivare 25,5
Haparanda 30,7
Jokkmokk 29,9
Kalix 29,3
Kiruna 21,4
Luleå 21,0
Pajala 35,3
Piteå 24,0
Älvsbyn 26,5
Överkalix 35,2
Övertorneå 37,0
Norrbottens län 24,7
Riket 20,3
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2010-2021

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arjeplog 25,3 26,0 26,6 27,3 27,3 27,2 27,1 27,5 28,1 28,3 29,2 30,2
Arvidsjaur 26,1 26,5 26,8 27,1 26,5 26,8 26,7 26,5 27,0 27,2 27,4 27,7
Boden 21,1 21,7 22,4 22,8 23,3 23,6 23,9 24,2 24,7 24,9 25,1 25,3
Gällivare 22,9 23,5 23,6 23,8 24,2 24,4 24,6 24,7 25,1 25,3 25,3 25,5
Haparanda 22,5 23,2 24,0 24,9 25,9 26,5 26,9 27,8 28,6 29,3 30,1 30,7
Jokkmokk 24,6 25,3 26,0 26,5 26,9 26,8 26,4 27,1 27,5 28,2 28,6 29,9
Kalix 24,7 25,4 25,9 26,7 27,3 27,8 28,1 28,2 28,3 28,9 29,1 29,3
Kiruna 19,5 19,7 20,0 20,2 20,4 20,5 20,7 20,6 21,0 21,2 21,3 21,4
Luleå 17,9 18,4 18,8 19,2 19,4 19,8 20,1 20,2 20,5 20,8 20,9 21,0
Pajala 30,7 31,1 31,4 31,7 31,5 32,7 33,0 34,0 34,2 34,3 35,1 35,3
Piteå 19,9 20,5 21,2 21,8 22,2 22,6 22,9 23,1 23,5 23,6 23,8 24,0
Älvsbyn 24,0 24,4 25,0 25,1 25,4 25,5 25,8 25,7 26,1 26,2 26,3 26,5
Överkalix 30,5 31,2 31,6 32,3 32,4 32,5 32,9 33,1 33,6 34,2 34,8 35,2
Övertorneå 26,7 27,4 28,0 28,7 29,5 30,6 31,3 32,3 33,5 34,9 36,5 37,0
Norrbottens län 21,1 21,6 22,1 22,5 22,8 23,2 23,4 23,6 24,0 24,2 24,4 24,7
Riket 18,5 18,8 19,1 19,4 19,4 19,8 19,8 19,8 19,9 20,0 20,1 20,3
Utvecklingen av andelen 65 år och äldre av befolkningen 2010-2021 Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arjeplog 100 103 105 108 108 107 107 109 111 112 115 119
Arvidsjaur 100 101 103 104 101 102 102 102 103 104 105 106
Boden 100 103 106 108 110 112 113 114 117 118 119 120
Gällivare 100 102 103 104 105 106 108 108 110 111 111 111
Haparanda 100 104 107 111 116 118 120 124 127 131 134 137
Jokkmokk 100 103 106 108 109 109 107 110 112 115 116 121
Kalix 100 103 105 108 110 112 114 114 115 117 118 119
Kiruna 100 101 102 103 104 105 106 106 108 109 109 110
Luleå 100 103 105 107 109 111 112 113 115 116 117 118
Pajala 100 101 102 103 103 107 108 111 112 112 114 115
Piteå 100 103 107 109 112 114 115 116 118 118 120 121
Älvsbyn 100 101 104 105 106 106 107 107 109 109 109 110
Överkalix 100 102 104 106 106 106 108 109 110 112 114 115
Övertorneå 100 102 105 108 110 114 117 121 125 131 137 139
Norrbottens län 100 103 105 107 108 110 111 112 114 115 116 117
Riket 100 102 104 105 105 107 107 107 108 108 109 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta