Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2022-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Norrbottens län har lägre andel barn under 14 år, kvinnor och män 30-49 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer över 50 år är högre än riksgenomsnittet.

Folkmängd 2021-12-31 i Norrbottens län jämfört med riket

             

Ålder

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

5 980

6 279

2,4

2,5

2,7

2,9

5-9

6 325

6 730

2,5

2,7

2,9

3,1

10-14

6 297

6 827

2,5

2,7

2,9

3,1

15-19

6 356

6 837

2,5

2,7

2,7

2,9

20-24

5 894

8 467

2,4

3,4

2,6

2,9

25-29

6 714

8 357

2,7

3,3

3,2

3,4

30-34

7 686

8 981

3,1

3,6

3,6

3,7

35-39

6 551

7 397

2,6

3,0

3,1

3,3

40-44

6 309

6 763

2,5

2,7

3,0

3,1

45-49

7 235

7 330

2,9

2,9

3,1

3,2

50-54

7 803

8 256

3,1

3,3

3,1

3,2

55-59

8 143

8 648

3,3

3,5

3,1

3,2

60-64

7 868

8 094

3,2

3,2

2,7

2,7

65-69

7 808

7 982

3,1

3,2

2,6

2,6

70-74

7 865

7 883

3,1

3,2

2,6

2,5

75-79

6 795

6 608

2,7

2,6

2,4

2,2

80-84

4 920

3 869

2,0

1,5

1,5

1,3

85-89

3 101

2 163

1,2

0,9

1,0

0,6

90-94

1 401

720

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

308

109

0,1

0,0

0,1

0,1

100-

27

7

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

121 386

128 307

48,6

51,4

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta