Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Norrbottens län har lägre andel barn under 14 år, kvinnor och män 35-49 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer över 55 år är högre än riksgenomsnittet.

Folkmängd 2023-12-31 i Norrbottens län jämfört med riket

             

Ålder

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

5 586

6 081

2,2

2,4

2,6

2,7

5-9

6 260

6 565

2,5

2,6

2,8

3,0

10-14

6 415

6 738

2,6

2,7

2,9

3,1

15-19

6 245

6 954

2,5

2,8

2,8

3,0

20-24

6 010

8 153

2,4

3,3

2,7

2,9

25-29

6 152

7 796

2,5

3,1

2,9

3,1

30-34

7 809

9 057

3,1

3,6

3,6

3,8

35-39

7 109

8 006

2,9

3,2

3,3

3,5

40-44

6 410

7 122

2,6

2,9

3,0

3,2

45-49

6 605

6 982

2,7

2,8

3,0

3,1

50-54

7 540

7 766

3,0

3,1

3,1

3,2

55-59

8 311

8 748

3,3

3,5

3,2

3,3

60-64

7 696

7 968

3,1

3,2

2,8

2,8

65-69

7 730

7 832

3,1

3,2

2,6

2,6

70-74

7 464

7 618

3,0

3,1

2,5

2,4

75-79

7 288

6 896

2,9

2,8

2,5

2,3

80-84

5 049

4 429

2,0

1,8

1,7

1,4

85-89

3 225

2 159

1,3

0,9

1,0

0,7

90-94

1 441

757

0,6

0,3

0,5

0,3

95-99

348

123

0,1

0,0

0,2

0,0

100-

30

7

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

120 723

127 757

48,6

51,4

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta